Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Föreslå ett initiativ

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: En av oss
Nuvarande status: Besvarat
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000005
Registreringsdatum: 11/05/2012
Översättningen publicerad den: 10/12/2012
Registreringsspråk: IT / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Ämne: Juridiskt beskydd av varje människas värdighet, rätt till liv och integritet från befruktningsskedet, inom EU:skompetensområden där sådant skydd är av särskild vikt.
Viktigaste mål: Det mänskliga embryot förtjänar respekt för dess värdighet och integritet. Detta fastläggs av Europeiska unionens domstol i Brüstle-fallet som definierar det mänskliga embryot som början av utvecklingen av en människa. För att tillförsäkra följdriktighet i de områden där det mänskliga embryots liv står på spel, bör EU införa ett förbud och upphöra finansiering av verksamhet som förutsätter att mänskliga embryon förstörs, speciellt inom forskning, biståndshjälp och folkhälsa.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Art. 2, 17 FEU, FEUF Art. 4 paragraf 3 och 4, Art. 168, 180, 182, 209, 210, 322
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Ersättare: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Övriga medlemmar: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Bilaga:
Utkast till rättsakt: Andra språk: IT EN FR DE ES RO PT LT HU SL PL EL LV CS SK NL BG MT HR
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 27/02/2014

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50 000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70 580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5 639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33 000

Totalt belopp: € 159 219
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.
Ytterligare information om stöd och finansiering: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Antal underskrifter då initiativet lämnades in:
Belgien
5 478
Bulgarien
906
Cypern
6 407
Danmark
7 563
Estland
2 417
Finland
1 230
Frankrike
83 503
Grekland
52 977
Irland
6 679
Italien
623 947
Kroatien
12 778
Lettland
9 132
Litauen
11 646
Luxemburg
5 469
Malta
23 017
Nederländerna
27 271
Polen
235 964
Portugal
65 564
Rumänien
110 405
Slovakien
31 951
Slovenien
3 481
Spanien
144 827
Storbritannien
26 298
Sverige
2 468
Tjeckien
11 468
Tyskland
137 874
Ungern
45 933
Österrike
24 973

Antal underskrifter:1 721 626
EU-kommissionens svar: Beslutsdatum: 28/05/2014
Officiella dokument angående beslutet:

Initiativets gång

 1. Registrering
  11/05/2012
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
  01/11/2013
 4. Inlämnat
  27/02/2014
 5. Besvarat
  28/05/2014