Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Pripravite pobudo

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Eden izmed nas
Status: Odgovor na pobudo
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000005
Datum prijave: 11/05/2012
Datum objave prevoda: 13/07/2012
Jezik prijave: IT / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Pravno varstvo dostojanstva, pravica do življenja in integritete vsakega človeškega bitja od spočetja na področjih pristojnosti EU, kjer je taka zaščita še posebej pomembna.
Glavni cilji: Človeški zarodek zasluži spoštovanje svojega dostojanstva in integritete. To je razglasilo Sodišče Evropske unije v primeru Brüstle, kjer je človeški zarodek opredeljen kot začetek razvoja človeškega bitja, Kadar gre za vprašanje človeškega zarodka, bi morala EU za zagotovitev doslednosti na področjih svoje pristojnosti uvesti prepoved in prenehanje financiranja dejavnosti, ki predvidevajo uničenje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: PEU čl. 2, 17; PDEU 3. in 4. odstavek čl. 4, čl. 168, 180, 182, 209, 210, 322
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Namestnik: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Drugi člani: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Spletna stran: http://www.oneofus.eu/
Priloga:
Osnutek pravnega akta: LEGISLATIVE PROPOSAL ONE OF US Slovenian.doc (50176 bytes)
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 27/02/2014

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50.000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70.580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5.639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 159.219
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.
Več o podpori in financiranju: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Število izjav o podpori ob predložitvi pobude:
Avstrija
24.973
Belgija
5.478
Bolgarija
906
Ciper
6.407
Češka
11.468
Danska
7.563
Estonija
2.417
Finska
1.230
Francija
83.503
Grčija
52.977
Hrvaška
12.778
Irska
6.679
Italija
623.947
Latvija
9.132
Litva
11.646
Luksemburg
5.469
Madžarska
45.933
Malta
23.017
Nemčija
137.874
Nizozemska
27.271
Poljska
235.964
Portugalska
65.564
Romunija
110.405
Slovaška
31.951
Slovenija
3.481
Španija
144.827
Švedska
2.468
Združeno kraljestvo
26.298

Število podpisnikov:1.721.626
Odgovor Evropske komisije: Datum sklepa: 28/05/2014
Uradni dokumenti, povezani s sklepom:

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  11/05/2012
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
  01/11/2013
 4. Oddana
  27/02/2014
 5. Odgovor na pobudo
  28/05/2014