Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Jeden z nás
Aktuálny status: Odpoveď Komisie
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000005
Dátum registrácie: 11/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 01/10/2012
Jazyk registrácie: IT / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Právna ochrana dôstojnosti, práva na život a integritu každej ľudskej bytosti od počatia, v oblastiach, v ktorých má takáto ochrana osobitnú dôležitosť.
Hlavné ciele: Hlavné ciele: Ľudské embryo si z hľadiska svojej dôstojnosti a integrity zaslúži rešpekt. Toto je uvedené v rozsudku ESD vo veci Brüstle, ktorý definuje ľudské embryo ako začiatok vývoja ľudskej bytosti. Aby sa zabezpečil súlad v oblastiach kompetencie EÚ, kde je v stávke život ľudského embrya, mala by EÚ zaviesť zákaz a skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: ZEÚ čl. 2 a 17; ZFEÚ čl. 4 ods. 3-4, čl. 168, 180, 182, 209, 210 a 322
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Náhradník: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Ďalší členovia: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Webová lokalita: http://www.oneofus.eu/
Príloha:
Návrh právneho aktu: PrekladLegislativnyNavrh.doc (35328 bytes)
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 27/02/2014

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50 000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70 580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5 639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 159 219
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.
Dodatočné informácie o podpore a financovaní: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Počet vyhlásení o podpore v čase predloženia:
Belgicko
5 478
Bulharsko
906
Cyprus
6 407
Česká republika
11 468
Dánsko
7 563
Estónsko
2 417
Fínsko
1 230
Francúzsko
83 503
Grécko
52 977
Holandsko
27 271
Chorvátsko
12 778
Írsko
6 679
Litva
11 646
Lotyšsko
9 132
Luxembursko
5 469
Maďarsko
45 933
Malta
23 017
Nemecko
137 874
Poľsko
235 964
Portugalsko
65 564
Rakúsko
24 973
Rumunsko
110 405
Slovensko
31 951
Slovinsko
3 481
Spojené kráľovstvo
26 298
Španielsko
144 827
Švédsko
2 468
Taliansko
623 947

Počet signatárov:1 721 626
Stanovisko Európskej komisie: Dátum rozhodnutia: 28/05/2014
Oficiálne dokumenty týkajúce sa stanoviska:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  11/05/2012
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  01/11/2013
 4. Predložená
  27/02/2014
 5. Odpoveď Komisie
  28/05/2014