Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Jeden z nas
Obecny status: Rozpatrzono
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000005
Data rejestracji: 11/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 12/07/2012
Język rejestracji: IT / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Przedmiot: Prawna ochrona godności, prawa do życia i integralności każdej istoty ludzkiej od poczęcia w obszarach kompetencji UE, w których taka ochrona jest szczególnie istotna.
Główne cele: Embrion ludzki zasługuje na poszanowanie jego godności i integralności. Zostało to potwierdzone przez ETS w sprawie Brüstle, która uznała ludzki embrion za początek rozwoju istoty ludzkiej. Aby zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, UE powinna zakazać i zakończyć finansowania aktywności, które implikują niszczenie ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: TUE art. 2 i 17; TFUE art. 4 paragrafy 3 i 4, art. 168, 180, 182, 209, 210 i 322
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Zastępca: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Inni członkowie: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Strona internetowa: http://www.oneofus.eu/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego: LEGAL_PROPOSTITION Polish.pdf (113055 bytes)
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2014

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50 000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70 580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5 639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 159 219
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego
Dalsze informacje na temat wsparcia i finansowania: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Liczba deklaracji poparcia w momencie przedłożenia inicjatywy:
Austria
24 973
Belgia
5 478
Bułgaria
906
Chorwacja
12 778
Cypr
6 407
Czechy
11 468
Dania
7 563
Estonia
2 417
Finlandia
1 230
Francja
83 503
Grecja
52 977
Hiszpania
144 827
Holandia
27 271
Irlandia
6 679
Litwa
11 646
Luksemburg
5 469
Łotwa
9 132
Malta
23 017
Niemcy
137 874
Polska
235 964
Portugalia
65 564
Rumunia
110 405
Słowacja
31 951
Słowenia
3 481
Szwecja
2 468
Węgry
45 933
Wielka Brytania
26 298
Włochy
623 947

Liczba sygnatariuszy:1 721 626
Odpowiedź Komisji Europejskiej: Data decyzji: 28/05/2014
Oficjalne dokumenty powiązane z decyzją:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  11/05/2012
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  01/11/2013
 4. Przedłożono
  27/02/2014
 5. Rozpatrzono
  28/05/2014