Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief beginnen

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Een van ons
Huidige stand van zaken: Beantwoord
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000005
Registratiedatum: 11/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 06/12/2012
Taal van registratie IT / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Onderwerp: Juridische bescherming van de waardigheid, van het recht op leven en de integriteit van elke mens vanaf de conceptie, binnen de bevoegdheden van de UE in dewelke deze bescherming van belang is.
Belangrijkste doelen: De menselijke embryo verdient respect van zijn waardigheid en integriteit. Dit werd bevestigd door de uitspraak van het HJEU in de Brüstle-zaak die de menselijke embryo definieert als het begin van de ontwikkeling van een mens. Om de samenhang te waarborgen van de bevoegdheden waar het leven van de menselijke embryo op het spel staat, zou de EU een verbod moeten uitvaardigen en een einde maken aan de financiering van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryos veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Art. 2,17 VEU, Art. 4 paragraaf 3 en 4, Art. 168, 180, 182, 209, 210, 322 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Plaatsvervanger: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Andere leden: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Bijlage:
Wetgevingsvoorstel: LEGISLATIVE PROPOSAL ONE OF US NEDfinal.doc (36864 bytes)
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 27/02/2014

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50.000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70.580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5.639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 159.219
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura
Verdere informatie over steun en financiering: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Aantal steunbetuigingen op moment van indiening:
België
5.478
Bulgarije
906
Cyprus
6.407
Denemarken
7.563
Duitsland
137.874
Estland
2.417
Finland
1.230
Frankrijk
83.503
Griekenland
52.977
Hongarije
45.933
Ierland
6.679
Italië
623.947
Kroatië
12.778
Letland
9.132
Litouwen
11.646
Luxemburg
5.469
Malta
23.017
Nederland
27.271
Oostenrijk
24.973
Polen
235.964
Portugal
65.564
Roemenië
110.405
Slovenië
3.481
Slowakije
31.951
Spanje
144.827
Tsjechië
11.468
Verenigd Koninkrijk
26.298
Zweden
2.468

Aantal ondertekenaars:1.721.626
Antwoord van de Europese Commissie: Datum beslissing: 28/05/2014
Officiële documenten die verband houden met de beslissing:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  11/05/2012
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
  01/11/2013
 4. Ingediend
  27/02/2014
 5. Beantwoord
  28/05/2014