Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Ierosināt iniciatīvu

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Viens no mums
Pašreizējais statuss: Atbildēts
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000005
Reģistrācijas datums: 11/05/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 11/12/2012
Reģistrācijas valoda: IT / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Cilvēka cieņas, tiesību uz dzīvību un tiesību uz personas neaizskaramību no ieņemšanas brīža juridiskā aizsardzība ES kompetences jomās, kurās šāda aizsardzība ir īpaši svarīga.
Galvenie mērķi: Cilvēka embrijs ir pelnījis, lai tiktu respektēta tā cieņa un neaizskaramība. To vēsta Eiropas Savienības Tiesas paziņojums Brüstle lietā, kas definē cilvēka embriju kā sākuma posmu cilvēka attīstības ciklā. Lai nodrošinātu saskaņotību ES kompetences jomās, kurās var tikt apdraudēta cilvēka embrija dzīvība, ES būtu jāizveido aizliegums un jāpārtrauc finansējums darbībām, kas paredz cilvēka embriju iznīcināšanu, īpaši pētniecības, attīstības palīdzības un veselības aizsardzības jomās.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: ES Līguma 2. un 17. pants, LESD 4. panta 3. un 4. punkts, 168., 180., 182., 209., 210., 322. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Vietnieks: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Citi locekļi: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Tīmekļa vietne: http://www.oneofus.eu/
Pielikums:
Tiesību akta projekts: LEGISLATIVE PROPOSAL ONE OF US Latvian.doc (60928 bytes)
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 27/02/2014

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50 000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70 580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5 639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 159 219
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.
Papildu informācija par atbalstu un finansējumu: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Paziņojumu par atbalstu skaits iesniegšanas brīdī:
Apvienotā Karaliste
26 298
Austrija
24 973
Beļģija
5 478
Bulgārija
906
Čehija
11 468
Dānija
7 563
Francija
83 503
Grieķija
52 977
Horvātija
12 778
Igaunija
2 417
Īrija
6 679
Itālija
623 947
Kipra
6 407
Latvija
9 132
Lietuva
11 646
Luksemburga
5 469
Malta
23 017
Nīderlande
27 271
Polija
235 964
Portugāle
65 564
Rumānija
110 405
Slovākija
31 951
Slovēnija
3 481
Somija
1 230
Spānija
144 827
Ungārija
45 933
Vācija
137 874
Zviedrija
2 468

Parakstītāju skaits: 1 721 626
Eiropas Komisijas atbilde: Lēmuma datums: 28/05/2014
Oficiāli dokumenti, kas saistīti ar lēmumu:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  11/05/2012
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  01/11/2013
 4. Iniciatīva iesniegta
  27/02/2014
 5. Atbildēts
  28/05/2014