Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Käivitage algatus

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Üks meist
Praegune staatus: Vastatud
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000005
Registreerimise kuupäev: 11/05/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 01/10/2012
Registreerimiskeel: IT / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sisu: Inimväärikuse, õiguse elule ning iga inimese terviklikkuse juriidiline kaitse eostamise hetkest alates nendes Euroopa Liidu poolt teostatavates poliitikates, kus taoline kaitse on eriti oluline.
Peamised eesmärgid: Inimembrüo väärib oma väärikuse ja terviklikkuse kaitset. Seda kinnitab Euroopa Kohtu otsus Brüstle kaasuse kohta, mis defineerib inimembrüo, kui inimolendi arengu alguspunkti. Tagamaks nende alade, kus inimembrüo elu on kaalul, järjepidevus, peab Euroopa Liit keelama ning lõpetama nende tegevuste rahastamise, mis eeldatavasti hävitavad inimembrüosid, eriti puudutab see teadusuuringuid, arengukoostööd ning rahvatervist.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELi leping art 2, 17; ELTL art 4 par 3 & 4, art 168, 180, 182, 209, 210, 322
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Asendaja: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Teised liikmed: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Lisa:
Õigusakti eelnõu: Muud keeled: IT EN FR DE ES RO PT LT HU SL PL EL LV CS SK NL BG MT HR
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 27/02/2014

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50 000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70 580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5 639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 159 219
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.
Täiendav teave toetuse ja rahastamise kohta: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Toetusavalduste arv esitamise ajal:
Austria
24 973
Belgia
5 478
Bulgaaria
906
Eesti
2 417
Hispaania
144 827
Horvaatia
12 778
Iirimaa
6 679
Itaalia
623 947
Kreeka
52 977
Küpros
6 407
Leedu
11 646
Luksemburg
5 469
Läti
9 132
Madalmaad
27 271
Malta
23 017
Poola
235 964
Portugal
65 564
Prantsusmaa
83 503
Rootsi
2 468
Rumeenia
110 405
Saksamaa
137 874
Slovakkia
31 951
Sloveenia
3 481
Soome
1 230
Taani
7 563
Tšehhi Vabariik
11 468
Ungari
45 933
Ühendkuningriik
26 298

Allakirjutanute arv:1 721 626
Euroopa Komisjoni vastus: Otsuse kuupäev: 28/05/2014
Otsusega seotud ametlikud dokumendid:

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  11/05/2012
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
  01/11/2013
 4. Esitatud
  27/02/2014
 5. Vastatud
  28/05/2014