Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Iværksæt et initiativ

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: One of Us
Nuværende status: Besvaret
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2012)000005
Registreringsdato: 11/05/2012
Oversættelse offentliggjort den: 13/07/2012
Registreringssprog: IT / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Emne: Juridisk beskyttelse af ethvert menneskes værdighed, ret til livet og ukrænkelighed fra undfangelsen på de områder indenfor EU’s kompetence, hvor en sådan beskyttelse er af særlig betydning.
Vigtigste målsætninger: Det menneskelige embryo bør respekteres for sin værdighed og ukrænkelighed. Dette er blevet formuleret ved EU-domstolen i Brüstle-sagen, hvor det menneskelige embryo er defineret som begyndelsen på udviklingen af mennesket. For at sikre en overensstemmelse indenfor de områder af dets kompetence, hvor det menneskelige embryos liv er på spil, bør EU oprette et forbud og sætte en stopper for finansieringen af aktiviteter, der indebærer ødelæggelse af menneskelige embryoner, især inden for forskning, udviklingsbistand og den offentlige sundhed.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: TEU artikel 2, 17; TFEU artikel 4/komma 3 og 4, artikel 168, 180, 182, 209, 210, 322
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Stedfortræder: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Øvrige medlemmer: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Bilag:
Udkast til retsakt: Andre tilgængelige sprog: IT EN FR DE ES RO PT LT HU SL PL EL LV CS SK NL BG MT HR
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 27/02/2014

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50.000
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5.639
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70.580
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33.000

Samlet beløb: € 159.219
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.
Yderligere oplysninger om støtte og finansiering: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Antal støttetilkendegivelser, da initiativet blev indgivet:
Belgien
5.478
Bulgarien
906
Cypern
6.407
Danmark
7.563
Estland
2.417
Finland
1.230
Frankrig
83.503
Grækenland
52.977
Irland
6.679
Italien
623.947
Kroatien
12.778
Letland
9.132
Litauen
11.646
Luxembourg
5.469
Malta
23.017
Nederlandene
27.271
Polen
235.964
Portugal
65.564
Rumænien
110.405
Slovakiet
31.951
Slovenien
3.481
Spanien
144.827
Storbritannien
26.298
Sverige
2.468
Tjekkiet
11.468
Tyskland
137.874
Ungarn
45.933
Østrig
24.973

Antal underskrivere:1.721.626
Europa-Kommissionens svar: Dato for afgørelse: 28/05/2014
Officielle dokumenter forbundet med afgørelsen:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  11/05/2012
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
  01/11/2013
 4. Indgivet
  27/02/2014
 5. Besvaret
  28/05/2014