Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Един от нас
Настоящ статус: Получила отговор
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000005
Дата на регистрация: 11/05/2012
Дата на публикуване на този превод: 21/02/2013
Език на регистрацията: IT / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Предмет: Юридическа защита на достойнството, правото на живот и интегритет на всяко човешко същество от зачеването в областите на компетенции на ЕС, в които такава защита е особено важна.
Основни цели: Човешкият ембрион заслужава уважение за своето достойнство и интегритет. Това е постановено от Европейския Съд в случая Brüstle, който дефинира човешкия ембрион като начало на развитието на човешкото същество. За да осигури последователност в областите на компетентност, където животът на човешкия ембрион е подложен на риск, ЕС би трябвало да постанови забрана и край на финансирането на дейности, които предполагат разрушаване на човешки ембриони, в частност в областите на изследвания, помощ за развитие и обществено здраве.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Други достъпни езици: IT FR DE ES RO PT LT HU SL PL EL DA LV CS SK FI SV ET NL
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Заместник: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Други членове: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Уебсайт: http://www.oneofus.eu
Приложение:
Проект на правен акт: LEGISLATIVE PROPOSAL ONE OF US Bulgarian.doc (29184 bytes)
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 27/02/2014

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50 000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70 580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5 639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 159 219
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.
Допълнителна информация за подкрепата и финансирането: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Брой на изявленията за подкрепа към момента на внасяне:
Австрия
24 973
Белгия
5 478
България
906
Германия
137 874
Гърция
52 977
Дания
7 563
Естония
2 417
Ирландия
6 679
Испания
144 827
Италия
623 947
Кипър
6 407
Латвия
9 132
Литва
11 646
Люксембург
5 469
Малта
23 017
Нидерландия
27 271
Обединено кралство
26 298
Полша
235 964
Португалия
65 564
Румъния
110 405
Словакия
31 951
Словения
3 481
Унгария
45 933
Финландия
1 230
Франция
83 503
Хърватия
12 778
Чешка република
11 468
Швеция
2 468

Брой на поддръжниците:1 721 626
Отговор от Европейската комисия: Дата на решението: 28/05/2014
Официални документи, свързани с решението:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  11/05/2012
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  01/11/2013
 4. Внесена
  27/02/2014
 5. Получила отговор
  28/05/2014