Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Eden izmed nas
Current status: Answered
Commission registration number: ECI(2012)000005
Date of registration: 11/05/2012
Date of publication of this translation: 13/07/2012
Registration language: IT / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Pravno varstvo dostojanstva, pravica do življenja in integritete vsakega človeškega bitja od spočetja na področjih pristojnosti EU, kjer je taka zaščita še posebej pomembna.
Main objectives: Človeški zarodek zasluži spoštovanje svojega dostojanstva in integritete. To je razglasilo Sodišče Evropske unije v primeru Brüstle, kjer je človeški zarodek opredeljen kot začetek razvoja človeškega bitja, Kadar gre za vprašanje človeškega zarodka, bi morala EU za zagotovitev doslednosti na področjih svoje pristojnosti uvesti prepoved in prenehanje financiranja dejavnosti, ki predvidevajo uničenje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: PEU čl. 2, 17; PDEU 3. in 4. odstavek čl. 4, čl. 168, 180, 182, 209, 210, 322
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: PATRICK GREGOR PUPPINCK - g.puppinck@gmail.com
 • Substitute: FILIPPO VARI - filippo.vari@gmail.com
 • Other members: JOSEPHINE QUINTAVALLE, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
Annex:
Draft legal act: LEGISLATIVE PROPOSAL ONE OF US Slovenian.doc (50176 bytes)
Sources of support and funding:

Last update: 27/02/2014

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
FONDAZIONE VITA NOVA 25/03/2012 50,000
FONDAZIONE VITA NOVA 30/05/2013 70,580
FUNDACION PROVIDA DE CATALUÑA 30/11/2013 5,639
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD 10/01/2014 33,000

Total amount of support and funding: €159,219
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.
Further information on support and funding: CERTIFICADOS FINANCIACION ONE OF US 2.docx (2503642 bytes)
Number of statements of support at the time of submission:
Austria
24,973
Belgium
5,478
Bulgaria
906
Croatia
12,778
Cyprus
6,407
Czech Republic
11,468
Denmark
7,563
Estonia
2,417
Finland
1,230
France
83,503
Germany
137,874
Greece
52,977
Hungary
45,933
Ireland
6,679
Italy
623,947
Latvia
9,132
Lithuania
11,646
Luxembourg
5,469
Malta
23,017
Netherlands
27,271
Poland
235,964
Portugal
65,564
Romania
110,405
Slovakia
31,951
Slovenia
3,481
Spain
144,827
Sweden
2,468
United Kingdom
26,298

Number of signatories:1,721,626
Answer of the European Commission: Decision date: 28/05/2014
Official documents related to the decision:

Initiative progress

 1. Registered
  11/05/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  01/11/2013
 4. Submitted
  27/02/2014
 5. Answered
  28/05/2014