Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!
Current status: Answered
Commission registration number: ECI(2012)000003
Date of registration: 10/05/2012
Date of publication of this translation: 08/06/2012
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Zwracamy się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie aktów prawnych, implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz przyczyniających się do zapewnienia dostępu do wody oraz kanalizacji, jako podstawowych usług publicznych dla wszystkich.
Main objectives: Legislacja UE powinna zobowiązać rządy poszczególnych państw do zapewnienia dostępu i dostarczenia wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości czystej wody pitnej oraz urządzeń sanitarnych. Nalegamy, aby: 1. Instytucje UE oraz państwa członkowskie były zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom prawa do wody i kanalizacji. 2. Dostawa wody oraz zarządzanie zasobami wodnymi nie podlegały zasadom rynku wewnętrznego oraz aby usługi wodne były wyłączone z urynkowienia. 3. UE zwiększyła wysiłki w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i kanalizacji.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Other languages available: EN NL
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Substitute: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Other members: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 20/12/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20,000

Total amount of support and funding: €140,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.
Further information on support and funding: final financial statement.docx (175154 bytes)
Number of statements of support at the time of submission:
Austria
57,643
Belgium
40,549
Bulgaria
1,406
Croatia
0
Cyprus
2,924
Czech Republic
7,575
Denmark
0 (3,495 *)
Estonia
516
Finland
14,589
France
0 (17,247 *)
Germany
1,236,455
Greece
33,220
Hungary
18,245
Ireland
2,513
Italy
65,223
Latvia
393
Lithuania
13,252
Luxembourg
5,566
Malta
1,635
Netherlands
21,469
Poland
3,962
Portugal
13,964
Romania
3,176
Slovakia
20,988
Slovenia
17,546
Spain
58,051
Sweden
11,579
United Kingdom
7,104

Number of signatories:1,659,543

* Certificates received after the time of submission. Figures not included in the total number of signatories.
Answer of the European Commission: Decision date: 19/03/2014
Official documents related to the decision:

Initiative progress

 1. Registered
  10/05/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  01/11/2013
 4. Submitted
  20/12/2013
 5. Answered
  19/03/2014