Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

  • RSS
Iniciatívy – ukončený zber

Požadovaný zoznam sa zobrazí, ak kliknite na zodpovedajúcu záložku.

Zber ukončený Predložené Komisii Stanovisko Komisie
Názov Dostupné jazyky Dátum registrácie Zber ukončený dňa
Stop vivisection EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 22/06/2012 01/11/2013 **
ACT 4 Growth EN* 10/06/2013 10/06/2014
European Initiative for Media Pluralism EN* BG CS DE EL ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV 19/08/2013 19/08/2014
Weed like to talk EN* DE FR HR IT MT PT SL 20/11/2013 20/11/2014

*Jazyk registrácie
**V reakcii na problémy, s ktorými sa stretli organizátori v počiatočnom období fungovania iniciatívy občanov, bol stanovený nový konečný termín zberu vyhlásení o podpore. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.