Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Ierosināt iniciatīvu

  • RSS
Slēgtās iniciatīvas

Lai ieraudzītu attiecīgo sarakstu, noklikšķiniet uz kādas no zemāk redzamajām cilnēm.

Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana Komisijai iesniegtās iniciatīvas Ir sniegta Komisijas atbilde
Nosaukums Pieejamās valodas Reģistrācijas datums Slēgšanas datums
Stop vivisection EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 22/06/2012 01/11/2013 **
ES klimata un enerģētikas politikas paketes apturēšana EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL 08/08/2012 01/11/2013 **
Central public online collection platform for the European Citizen Initiative EN* 27/08/2012 01/11/2013 **
“30 km/h - making the streets liveable!" EN* CS DE EL ES ET FI FR HU IT NL PL SL SV 13/11/2012 13/11/2013
Let me vote FR* DE EL EN ES IT LT LV NL PT SV 28/01/2013 28/01/2014
ACT 4 Growth EN* 10/06/2013 10/06/2014
European Initiative for Media Pluralism EN* BG CS DE EL ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV 19/08/2013 19/08/2014

*Reģistrācijas valoda
**Tā kā organizatoriem pilsoņu iniciatīvas sākumposmā radās problēmas, ir noteikts jauns termiņš. Sīkākas ziņas atradīsiet šajā paziņojumā presei.

Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvas organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.