Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

  • RSS
Iniciatívy – ukončený zber

Požadovaný zoznam sa zobrazí, ak kliknite na zodpovedajúcu záložku.

Zber ukončený Predložené Komisii Stanovisko Komisie
Názov Dostupné jazyky Dátum registrácie
....................
Registračné číslo
Odpoveď Komisie a následné kroky
Stop vivisection EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 22/06/2012
....................
ECI(2012)000007
Oznámenie
Príloha
Ďalšie informácie
Jeden z nás IT* BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 11/05/2012
....................
ECI(2012)000005
Oznámenie
Prílohy
Ďalšie informácie
Voda a sanitácia sú ľudské práva! Voda je verejný statok, nie tovar! EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 10/05/2012
....................
ECI(2012)000003
Oznámenie
Príloha
Ďalšie informácie

*Jazyk registrácie

Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.