Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Tillämpning i EU-länderna

Behöriga myndigheter

Klicka på länkarna nedan för att se vilka myndigheter som EU-länderna har utsett i enlighet med artikel 15 i förordningen om medborgarinitiativet.

Andra nationella bestämmelser som rör förordningens tillämpning

Belgien PDF PDF Bulgarien PDF Cypern PDF
Estland PDF Finland PDF Grekland PDF
Irland PDF PDF PDF Italien PDF PDF PDF Kroatien PDF PDF
Lettland PDF Litauen ZIP ZIP Luxemburg PDF
Nederländerna PDF PDF PDF Polen PDF Portugal PDF
Rumänien PDF PDF PDF Slovakien PDF PDF Slovenien PDF PDF PDF
Sverige PDF PDF Tjeckien PDF Tyskland PDF
Ungern doc Österrike PDF PDF

Meddelande: Hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar reglerna för EU:s medborgarinitiativ

PDF