Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Uplatňovanie na vnútroštátnej úrovni

Príslušné orgány

Ak chcete zobraziť zoznamy príslušných orgánov určených členskými štátmi v zmysle článku 15 nariadenia o iniciatíve občanov, kliknite na ďalej uvedené odkazy.

Ďalšie vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia

Belgicko PDF PDF Bulharsko PDF Cyprus PDF
Česká republika PDF Estónsko PDF Fínsko PDF
Grécko PDF Holandsko PDF PDF PDF Chorvátsko PDF PDF
Írsko PDF PDF PDF Litva ZIP ZIP Lotyšsko PDF
Luxembursko PDF Maďarsko doc Nemecko PDF
Poľsko PDF Portugalsko PDF Rakúsko PDF PDF
Rumunsko PDF PDF PDF Slovensko PDF PDF Slovinsko PDF PDF PDF
Švédsko PDF PDF Taliansko PDF PDF PDF

Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti európskej iniciatívy občanov

PDF