Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Wykonanie na szczeblu krajowym

Właściwe organy

Kliknij na poniższe linki, aby zobaczyć listę właściwych organów wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Inne przepisy krajowe dotyczące wdrożenia tego rozporządzenia.

Austria PDF PDF Belgia PDF PDF Bułgaria PDF
Chorwacja PDF PDF Cypr PDF Czechy PDF
Estonia PDF Finlandia PDF Grecja PDF
Holandia PDF PDF PDF Irlandia PDF PDF PDF Litwa ZIP ZIP
Luksemburg PDF Łotwa PDF Niemcy PDF
Polska PDF Portugalia PDF Rumunia PDF PDF PDF
Słowacja PDF PDF Słowenia PDF PDF PDF Szwecja PDF PDF
Węgry doc Włochy PDF PDF PDF

Zawiadomienie dla zainteresowanych stron: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii a przepisy UE dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PDF