Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Īstenošana valsts līmenī

Kompetentās iestādes

Ja gribat redzēt to kompetento iestāžu sarakstus, ko dalībvalstis norīkojušas atbilstīgi Regulas par pilsoņu iniciatīvu 15. pantam, noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm.

Citi valsts noteikumi, kas saistīti ar Regulas īstenošanu

Austrija PDF PDF Beļģija PDF PDF Bulgārija PDF
Čehija PDF Grieķija PDF Horvātija PDF PDF
Igaunija PDF Īrija PDF PDF PDF Itālija PDF PDF PDF
Kipra PDF Latvija PDF Lietuva ZIP ZIP
Luksemburga PDF Nīderlande PDF PDF PDF Polija PDF
Portugāle PDF Rumānija PDF PDF PDF Slovākija PDF PDF
Slovēnija PDF PDF PDF Somija PDF Ungārija doc
Vācija PDF Zviedrija PDF PDF

Brexit sagatavotības paziņojums

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei par savu nodomu izstāties no Eiropas Savienības. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu toreiz tika noteikts, ka no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 (pēc Centrāleiropas laika) (“izstāšanās diena”) Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojams neviens Eiropas Savienības primārais un sekundārais tiesību akts1. Izstāšanās dienā Apvienotā karaliste kļūtu par “trešo valsti”2.

2018. gada 13. aprīlī Komisija publicēja paziņojumu ieinteresētajām personām par Apvienotās Karalistes izstāšanās sekām uz Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Šis paziņojums attiecās uz izstāšanās dienu 2019. gada 30. martu, plkst. 00.00 (pēc Centrāleiropas laika).

Tomēr 2019. gada 11. aprīlī Eiropadome (50. pants), vienojusies ar Apvienoto Karalisti, nolēma Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā paredzēto divu gadu termiņu pagarināt līdz 2019. gada 31. oktobrim.

Pēc šā lēmuma un līdz turpmākam paziņojumam paziņojumā minētā atsauce uz 2019. gada 30. martu, plkst. 00.00 (pēc Centrāleiropas laika), kā dienu, kurā Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības, jāsaprot kā atsauce uz 2019. gada 1. novembra plkst. 00.00 (pēc Centrāleiropas laika).

Ņemiet vērā:

Paziņojums ieinteresētajām personām: Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES noteikumi attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu1 Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi vairs nebūs piemērojami no kādas vēlākas dienas.

2 Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.