Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Īstenošana valsts līmenī

Kompetentās iestādes

Ja gribat redzēt to kompetento iestāžu sarakstus, ko dalībvalstis norīkojušas atbilstīgi Regulas par pilsoņu iniciatīvu 15. pantam, noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm.

Citi valsts noteikumi, kas saistīti ar Regulas īstenošanu

Austrija PDF PDF Beļģija PDF PDF Bulgārija PDF
Čehija PDF Grieķija PDF Horvātija PDF PDF
Igaunija PDF Īrija PDF PDF PDF Itālija PDF PDF PDF
Kipra PDF Latvija PDF Lietuva ZIP ZIP
Luksemburga PDF Nīderlande PDF PDF PDF Polija PDF
Portugāle PDF Rumānija PDF PDF PDF Slovākija PDF PDF
Slovēnija PDF PDF PDF Somija PDF Ungārija doc
Vācija PDF Zviedrija PDF PDF

Paziņojums ieinteresētajām personām: Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES noteikumi attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu

PDF