Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Ierosināt iniciatīvu

Īstenošana valsts līmenī

Kompetentās iestādes

Ja gribat redzēt to kompetento iestāžu sarakstus, ko dalībvalstis norīkojušas atbilstīgi Regulas par pilsoņu iniciatīvu 15. pantam, noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm.

Citi valsts noteikumi, kas saistīti ar Regulas īstenošanu

Austrija PDF Beļģija PDF Bulgārija PDF
Čehija PDF Grieķija PDF Īrija PDF
Itālija PDF PDF PDF Kipra PDF Latvija PDF
Lietuva ZIP ZIP Luksemburga PDF Nīderlande PDF
Portugāle PDF Rumānija PDF Slovākija PDF
Slovēnija PDF PDF Somija PDF Ungārija PDF
Vācija PDF Zviedrija PDF PDF