Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu

Kompetentingos institucijos

Toliau pateiktos nuorodos į valstybių narių pagal Reglamento dėl piliečių iniciatyvos 15 straipsnį paskirtų kompetentingų institucijų sąrašus.

Kitos su reglamento įgyvendinimu susijusios nacionalinės nuostatos

Airija PDF PDF PDF Austrija PDF PDF Belgija PDF PDF
Bulgarija PDF Čekija PDF Estija PDF
Graikija PDF Italija PDF PDF PDF Kipras PDF
Kroatija PDF PDF Latvija PDF Lenkija PDF
Lietuva ZIP ZIP Liuksemburgas PDF Nyderlandai PDF PDF PDF
Portugalija PDF Rumunija PDF PDF PDF Slovakija PDF PDF
Slovėnija PDF PDF PDF Suomija PDF Švedija PDF PDF
Vengrija doc Vokietija PDF

Pranešimas suinteresuotiesiems subjektams „Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES ir Europos piliečių iniciatyvos srities ES taisyklės“

PDF