Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Rakendamine riiklikul tasandil

Pädevad asutused

Klõpsake allolevatel linkidel, et näha loetelu pädevatest asutusest, kelle liikmesriigid on määranud vastavalt kodanikualgatust käsitleva määruse artiklile 15.

Muud määruse rakendamisega seotud siseriiklikud sätted

Austria PDF PDF Belgia PDF PDF Bulgaaria PDF
Eesti PDF Horvaatia PDF PDF Iirimaa PDF PDF PDF
Itaalia PDF PDF PDF Kreeka PDF Küpros PDF
Leedu ZIP ZIP Luksemburg PDF Läti PDF
Madalmaad PDF PDF PDF Poola PDF Portugal PDF
Rootsi PDF PDF Rumeenia PDF PDF PDF Saksamaa PDF
Slovakkia PDF PDF Sloveenia PDF PDF PDF Soome PDF
Tšehhi Vabariik PDF Ungari doc

Teade huvirühmadele: Ühendkuningriigi väljaastumine EList ja Euroopa kodanikualgatust käsitlevad ELi eeskirjad

PDF