Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Gennemførelse i EU-landene

Kompetente myndigheder

Klik på et link nedenfor og se, hvilke kompetente myndigheder medlemslandene har udpeget i overensstemmelse med artikel 15 i forordningen om borgerinitiativer.

Andre nationale bestemmelser, der vedrører forordningens gennemførelse

Belgien PDF PDF Bulgarien PDF Cypern PDF
Estland PDF Finland PDF Grækenland PDF
Irland PDF PDF PDF Italien PDF PDF PDF Kroatien PDF PDF
Letland PDF Litauen ZIP ZIP Luxembourg PDF
Nederlandene PDF PDF PDF Polen PDF Portugal PDF
Rumænien PDF PDF PDF Slovakiet PDF PDF Slovenien PDF PDF PDF
Sverige PDF PDF Tjekkiet PDF Tyskland PDF
Ungarn doc Østrig PDF PDF

Meddelelse til interessenterne om Storbritanniens udtræden af EU og EU's regler for det europæiske borgerinitiativ

PDF