Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Прилагане на национално равнище

Компетентни органи

Списъци с компетентните органи, определени от страните членки в съответствие с член 15 от Регламента за гражданската инициатива

Други национални разпоредби, свързани с прилагането на Регламента

Австрия PDF PDF Белгия PDF PDF България PDF
Германия PDF Гърция PDF Естония PDF
Ирландия PDF PDF PDF Италия PDF PDF PDF Кипър PDF
Латвия PDF Литва ZIP ZIP Люксембург PDF
Нидерландия PDF PDF PDF Полша PDF Португалия PDF
Румъния PDF PDF PDF Словакия PDF PDF Словения PDF PDF PDF
Унгария doc Финландия PDF Хърватия PDF PDF
Чешка република PDF Швеция PDF PDF

Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на Европейската гражданска инициатива

PDF