Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Прилагане на национално равнище

Компетентни органи

Списъци с компетентните органи, определени от страните членки в съответствие с член 15 от Регламента за гражданската инициатива

Други национални разпоредби, свързани с прилагането на Регламента

Австрия PDF PDF Белгия PDF PDF България PDF
Германия PDF Гърция PDF Естония PDF
Ирландия PDF PDF PDF Италия PDF PDF PDF Кипър PDF
Латвия PDF Литва ZIP ZIP Люксембург PDF
Нидерландия PDF PDF PDF Полша PDF Португалия PDF
Румъния PDF PDF PDF Словакия PDF PDF Словения PDF PDF PDF
Унгария doc Финландия PDF Хърватия PDF PDF
Чешка република PDF Швеция PDF PDF

Известие за готовност във връзка с Брексит

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление на Европейския съвет за намерението си да напусне Европейския съюз. В съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз бе предвидено, че цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство от 30 март 2019 г., 00:00 часа централноевропейско време (CET) („датата на оттегляне“)1 . На датата на оттегляне Обединеното кралство ще стане „трета държава“2.

На 13 април 2018 г. Комисията публикува известие до заинтересованите страни относно последиците от оттеглянето на Обединеното кралство във връзка с Европейската гражданска инициатива. В това известие като дата на оттегляне е посочена датата 30 март 2019 г., 00:00 ч. (централноевропейско време).

На 11 април обаче Европейският съвет (член 50) реши, в съгласие с Обединеното кралство, да удължи двегодишния период, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, до 31 октомври 2019 г.

В резултат на това решение и докато не бъде решено друго посочената в известието дата 30 март 2019 г., 00.00 ч. (централноевропейско време), като дата на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, трябва да се чете като 1 ноември 2019 г., 00.00 ч. (централноевропейско време).

Моля, имайте предвид, че:

Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на Европейската гражданска инициатива1 Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.

2 Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.