Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Så stöder du ett initiativ

För att få skriva på ett medborgarinitiativ måste du vara medborgare i ett EU-land och tillräckligt gammal för att få rösta i Europaparlamentsval (18 år i alla länder utom Österrike där rösträttsåldern är 16 år).

Du skriver på ett initiativ genom att fylla i ett stödförklaringsformulär som du får från initiativets organisatörer – på papper eller på nätet (om organisatörerna har en särskild webbplats för det). Läs mer i avsnitten nedan om hur du gör.

Kontrollera innan du skriver på att formuläret innehåller all nödvändig information om initiativet (titel, beskrivning och mål) och kommissionens registreringsnummer. Om du vill kan du kontrollera att initiativet har registrerats på den här webbplatsen (organisatörerna måste registrera sitt initiativ innan de börjar namninsamlingen).

* Det är åldern som räknas. Man behöver inte ha faktisk rösträtt eller vara registrerad i en röstlängd.

Vilka uppgifter måste jag lämna?

Vilka uppgifter du måste ange i stödförklaringsformuläret beror på vilket EU-land du kommer från. Ländernas myndigheter kontrollerar att underskrifterna är giltiga och intygar antalet giltiga underskrifter som samlats in i varje land (initiativets organisatörer måste samla in ett visst antal underskrifter i minst sju EU-länder). Du måste därför fylla i de uppgifter som ditt land anser sig behöva för att kunna göra kontrollen.

Om du bor i ett EU-land men är medborgare i ett annat, eller om du är medborgare i flera EU-länder, ska du välja i vilket land din underskrift ska räknas. Välj det land som kommer att kunna kontrollera dina uppgifter. Det kan vara det land som utfärdat det personnummer eller den id-handling som du uppgett, det land där du är fast bosatt eller (ett av de länder) där du är medborgare.

Observera att du bara kan skriva på ett initiativ en gång.

Se vilka uppgifter ditt land vill ha

Pappersformulär

Webbformulär

Specialfall

Vad händer nu?

När medborgarinitiativets organisatörer har samlat in tillräckligt många underskrifter (en miljon totalt och ett minsta antal i minst sju länder) skickar de in dem till myndigheterna i de länder där de samlat in underskrifterna för att få dem kontrollerade. När myndigheterna har kontrollerat dem skickar de ett intyg till organisatörerna med uppgift om hur många giltiga underskrifter som samlats in. Myndigheternas kontroll innebär bl.a. att de kontrollerar att dina uppgifter är riktiga.

Skydd av personuppgifter

Både initiativets organisatörer och myndigheterna måste skydda dina personuppgifter under hela förfarandet och får inte använda dem för andra syften.

Läs mer om hur uppgifterna skyddas