Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Kako podpreti pobudo

Evropsko državljansko pobudo lahko podprejo državljani EU (državljani države članice EU), ki so dovolj stari, da imajo pravico voliti* na volitvah v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Za izražanje podpore je treba izpolniti poseben obrazec izjave o podpori, ki ga pripravijo organizatorji pobude. Državljani lahko obrazec izpolnijo na papirju ali na spletu, če so organizatorji za ta namen odprli spletišče. Več o tem v spodnjih razdelkih.

Preden pobudo podprete, preverite, ali obrazec vsebuje vse zahtevane podatke o pobudi (naslov, opis ciljev itd.) in evidenčno številko, ki jo pobudi dodeli Komisija. Lahko tudi preverite, ali je bila pobuda prijavljena na tem spletišču (organizatorji morajo pobudo prijaviti pri Komisiji, preden začnejo zbirati izjave o podpori).

* Ne zahteva se, da imajo državljani pravico do glasovanja ali da so vpisani v volilni imenik, izpolnjevati morajo samo pogoj glede starosti.

Zahtevani podatki

Od vaše države članice je odvisno, katere podatke boste morali navesti v izjavi o podpori. Nacionalni organi morajo namreč preveriti veljavnost podpisanih izjav o podpori in izdati potrdilo o številu veljavnih izjav, zbranih v vsaki državi (organizatorji pobud morajo zbrati določeno število izjav v vsaj sedmih državah članicah EU). Zahtevani podatki torej ustrezajo pogojem posamezne države glede tega, kaj potrebuje za preverjanje izjave o podpori.

Če prebivate v eni državi članici, vendar ste državljan druge države članice, ali ste državljan več držav članic, boste morali izbrati državo, v kateri se bo štela vaša izjava o podpori. Izbrati boste morali torej državo, v kateri bodo lahko preverili podatke, ki jih boste navedli v svoji izjavi o podpori: to je lahko država, ki je izdala osebno identifikacijsko številko/številko osebnega dokumenta, država prebivališča ali država (ali ena od držav), katere državljan ste.

V vsakem primeru lahko določeno pobudo podprete le enkrat.

Pogoji po državah

Pisna podpora

Spletna podpora

Posebni primeri

Kaj sledi?

Ko bodo organizatorji državljanske pobude zbrali potrebno število izjav o podpori (skupaj en milijon ter najmanjše število izjav v vsaj sedmih državah članicah), jih bodo predložili v preverjanje pristojnim organom v državi članici, kjer so jih zbrali. Organi bodo izjave preverili in izdali potrdilo o številu veljavnih zbranih izjav. Nacionalni organi bodo preverili, ali so podatki, ki ste jih navedli, pravilni.

Varstvo osebnih podatkov

Organizatorji pobude in nacionalni organi morajo v postopku varovati vaše osebne podatke in jih ne smejo uporabiti za nobene druge namene.

Več o varstvu osebnih podatkov.