Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Cum să susţineţi o iniţiativă cetăţenească

Pentru a susţine o iniţiativă cetăţenească europeană trebuie să fiţi cetăţean al UE (cetăţean al unui stat membru) şi să aveţi vârsta la care să puteţi vota la alegerile pentru Parlamentul European (18 ani în toate ţările cu excepţia Austriei, unde vârsta de la care se votează este de 16 ani).

Pentru aceasta, trebuie să completaţi un formular special de declaraţie de susţinere oferit de organizatorii iniţiativei, pe hârtie sau online (dacă organizatorii au pus la dispoziţie un site creat în acest scop). Pentru mai multe informaţii despre cum să procedaţi, citiţi secţiunile de mai jos.

Înainte de a vă exprima susţinerea, verificaţi dacă formularul include toate informaţiile obligatorii referitoare la iniţiativă (titlu, descriere şi obiective, etc.), precum şi numărul de înregistrare a iniţiativei furnizat de Comisie. Dacă doriţi, puteţi verifica dacă iniţiativa a fost înregistrată pe acest site (organizatorilor li se cere să-şi înregistreze iniţiativa înainte de a începe să colecteze declaraţiile de susţinere).

* Nu este obligatoriu ca cetăţenii să aibă drept de vot sau să fie înregistraţi să voteze, ceea ce contează este să aibă vârsta la care pot vota.

Cerinţe privind datele

Datele pe care trebuie să le completaţi în formularul de declaraţie de susţinere depind de statul membru din care proveniţi. Aceasta se datorează faptului că autorităţile naţionale trebuie să verifice valabilitatea declaraţiilor de susţinere şi să certifice numărul de declaraţii valabile colectate în fiecare ţară (organizatorilor iniţiativelor li se cere să colecteze un anumit număr de semnături din cel puţin 7 state membre ale UE). Prin urmare, datele solicitate corespund cu ceea ce statele membre consideră necesar pentru a verifica o declaraţie de susţinere.

Dacă locuiţi într-un stat membru, dar sunteţi cetăţean al altui stat membru sau dacă aveţi mai multe cetăţenii, va trebui să alegeţi ţara în contul căreia va fi numărată declaraţia dumneavoastră de susţinere. În acest sens, ar trebui să selectaţi ţara care va putea verifica datele pe care le furnizaţi în declaraţia dumneavoastră de susţinere: de la caz la caz, poate fi ţara care a emis numărul (documentului) de identificare personal completat, ţara de reşedinţă sau ţara/una dintre ţările a cărei/căror cetăţenie o deţineţi.

În oricare dintre situaţii, aveţi voie să semnaţi pentru o iniţiativă doar o singură dată.

Cerinţele pentru fiecare ţară pot fi consultate aici.

Pentru detalii, faceți clic aici.

Declaraţia de susţinere pe hârtie

Declaraţia de susţinere online

Cazuri particulare

Ce urmează?

După ce organizatorii iniţiativei cetăţeneşti au colectat numărul necesar de declaraţii de susţinere (în total un milion şi numărul minim necesar din cel puţin 7 state membre), le vor prezenta, spre verificare, autorităţilor competente din fiecare ţară în care au colectat declaraţii. După ce le verifică, autorităţile le eliberează organizatorilor un certificat în care este indicat numărul de declaraţii de susţinere valabile colectate. Prin verificare se înţelege faptul că autorităţile naţionale se asigură că datele pe care le-aţi furnizat sunt corecte.

Protecţia datelor

Atât organizatorii unei iniţiative, cât şi autorităţile naţionale au obligaţia de a vă poteja datele pe tot parcursul derulării procedurii şi nu le pot utiliza în niciun alt scop.

Pentru mai multe informaţii despre cum vă vor fi protejate datele, faceţi clic aici.