Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Jak poprzeć inicjatywę?

Swoje poparcie dla inicjatywy mogą wyrazić obywatele UE (obywatele państw członkowskich) w wieku uprawniającym do głosowania* w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).

Aby podpisać się pod inicjatywą, należy wypełnić dostarczony przez organizatorów formularz specjalnej deklaracji poparcia w formie papierowej lub online (jeśli organizatorzy stworzyli osobną stronę internetową do tego celu). Informacje o tym, w jaki sposób to zrobić, dostępne są poniżej.

Przed podpisaniem należy sprawdzić, czy formularz deklaracji poparcia zawiera wszystkie wymagane informacje dotyczące inicjatywy (tytuł, opis, cele), jak również numer nadany jej w rejestrze Komisji. Dla pewności można sprawdzić, czy inicjatywa została zarejestrowana w tym portalu (przed przystąpieniem do zbierania podpisów organizatorzy muszą zarejestrować swoją inicjatywę).

* Nie jest wymagane posiadanie prawa wyborczego ani wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach, wystarczy być w odpowiednim wieku.

Wymagane dane

Rodzaj danych, jakie trzeba podać w swojej deklaracji poparcia, zależy od tego, z którego państwa się pochodzi. Wynika to z faktu, że za poświadczenie ważności deklaracji poparcia oraz potwierdzenie liczby ważnych deklaracji złożonych w każdym kraju odpowiedzialne są władze krajowe (organizatorzy inicjatyw muszą zebrać określoną liczbę deklaracji w co najmniej 7 krajach UE). Wymagane dane zależą zatem od tego, jakich informacji wymagają poszczególne państwa członkowskie – to one bowiem weryfikują później deklaracje poparcia.

Osoby zamieszkałe w jednym państwie członkowskim, lecz posiadające obywatelstwo innego, jak również osoby posiadające obywatelstwo kilku państw będą musiały wybrać, w którym kraju ma zostać potwierdzona ich deklaracja poparcia. Należy wybrać kraj, który będzie w stanie sprawdzić dane, które podane zostaną w deklaracji poparcia: zależnie od sytuacji może to być kraj, który wydał dokument tożsamości lub przyznał osobisty numer identyfikacyjny, kraj stałego zamieszkania lub kraj (kraje), których obywatelstwo się posiada.

Należy pamiętać, że daną inicjatywę można podpisać tylko raz.

Wymogi poszczególnych państw można znaleźć tutaj.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Udzielanie poparcia na papierze

Udzielanie poparcia online

Przypadki szczególne

Co dalej?

Kiedy organizatorzy inicjatywy obywatelskiej zbiorą wymaganą liczbę deklaracji poparcia (milion ogółem oraz wymaganą liczbę w co najmniej 7 państwach członkowskich), przedkładają je odpowiednim urzędom w każdym z krajów, w których gromadzono deklaracje, do weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji odpowiednie urzędy dostarczają organizatorom certyfikat potwierdzający liczbę ważnych deklaracji poparcia. Weryfikacja przez urzędy krajowe obejmuje sprawdzenie, czy podane przez sygnatariuszy dane są prawidłowe.

Ochrona danych

Zarówno organizatorzy, jak i urzędy krajowe, mają obowiązek chronić dane sygnatariuszy na wszystkich etapach procedury i nie mają prawa wykorzystać ich do żadnych innych celów.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć tutaj.