Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Hoe kunt u een Europees burgerinitiatief steunen?

Om een Europees burgerinitiatief te ondertekenen, moet u EU-onderdaan zijn (de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben) en oud genoeg zijn om aan de verkiezingen van het Europees Parlement mee te doen (16 jaar in Oostenrijk, 18 jaar in de overige EU-landen).

U moet het steunbetuigingsformulier van de organisatoren invullen, op papier of online (als de organisatoren zelf een speciale website hebben gemaakt). Hoe dat in zijn werk gaat, wordt hieronder uitgelegd.

Ga vóór het ondertekenen na of het formulier alle verplichte gegevens over het initiatief bevat (titel, beschrijving en doelstellingen) en het registratienummer dat de Commissie aan het initiatief heeft toegekend. U kunt op deze website ook nagaan of het initiatief geregistreerd is. De organisatoren moeten dit doen voordat zij beginnen steunbetuigingen te verzamelen.

* Burgers hoeven niet per se stemrecht te hebben of in het kiesregister te zijn ingeschreven, zij moeten alleen oud genoeg zijn.

Vereiste gegevens

Welke gegevens u op uw steunbetuiging moet vermelden, is afhankelijk van het EU-land waar u vandaan komt. De nationale autoriteiten moeten namelijk controleren of de steunbetuigingen geldig zijn en verklaren hoeveel geldige steunbetuigingen in hun land zijn verzameld. De organisatoren moeten in minstens 7 EU-landen een bepaald minimumaantal handtekeningen ophalen. Ieder land bepaalt zelf welke gegevens daarvoor nodig zijn.

Als u als EU-onderdaan in een ander EU-land woont of als u meerdere EU-nationaliteiten bezit, kunt u kiezen in welk land u uw steunbetuiging wilt laten meetellen. U moet dan het land kiezen dat de door u in uw steunbetuiging vermelde gegevens kan controleren: dat kan het land zijn dat het door u opgegeven identiteitsbewijs of persoonsnummer heeft afgegeven, het land waar u woont of een van de landen waarvan u de nationaliteit heeft.

Uiteraard mag u maar één keer steun betuigen aan een bepaald initiatief.

Lees de vereisten voor elk land.

Steunbetuiging op papier

Online steunbetuiging

Bijzondere gevallen

Wat nu?

Zodra de organisatoren van uw burgerinitiatief meer dan één miljoen steunbetuigingen hebben verzameld (waarvan in minstens 7 EU-landen meer dan het vastgestelde minimumaantal), zullen zij deze ter controle indienen bij de bevoegde autoriteiten van de landen waar de handtekeningen zijn ingezameld. Na de controle geven de autoriteiten de organisatoren een certificaat waaruit blijkt hoeveel geldige steunbetuigingen zijn ingediend. Bij deze controle gaan de nationale autoriteiten na of de door u verstrekte gegevens juist zijn.

Gegevensbescherming

De organisatoren van een burgerinitiatief en de nationale autoriteiten moeten uw gegevens tijdens de gehele procedure beschermen en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Meer informatie over de bescherming van uw gegevens