Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Kā parakstīt iniciatīvu?

Eiropas pilsoņu iniciatīvu jūs drīkstat parakstīt tikai tad, ja esat ES pilsonis (proti, kādas ES dalībvalsts pilsonis) un pietiekami vecs, lai varētu balsot* Eiropas Parlamenta vēlēšanās (tātad sasniedzis 18 gadu vecumu, izņemot Austriju, kur tiesības balsot ir no 16 gadu vecuma).

Lai to izdarītu, jums jāaizpilda īpašs paziņojums par atbalstu. Tā ir iniciatīvas organizētāju sagatavota veidlapa, kas ir uz papīra vai elektroniska (ja organizētāji ir šim nolūkam izveidojuši īpašu tīmekļa vietni). Zemāk atradīsiet sīkākas ziņas, kā varat paust atbalstu.

Pirms parakstīšanas pārliecinieties, vai veidlapā ir iekļauta visa obligāti norādāmā informācija par iniciatīvu (tās nosaukums, apraksts, mērķi). Veidlapā jābūt arī reģistrācijas numuram, ko attiecīgajai iniciatīvai piešķīrusi Komisija. Ja vēlaties, varat šajā tīmekļa vietnē pārbaudīt, vai iniciatīva ir reģistrēta (organizatoriem ir iniciatīva vispirms jāreģistrē, tikai pēc tam viņi drīkst sākt parakstu vākšanu).

* Pilsoņiem nav jābūt iekļautiem vēlēšanu sarakstos, viņiem vienkārši ir jābūt sasniegušiem pietiekamu vecumu.

Prasības attiecībā uz sniedzamajiem datiem

Tas, kādi dati jums jānorāda savā paziņojuma par atbalstu veidlapā, ir atkarīgs no tā, no kuras dalībvalsts jūs esat. Tā tas ir tāpēc, ka valsts iestādēm ir pienākums pārbaudīt paziņojumu par atbalstu derīgumu un apliecināt katrā valstī savākto derīgo paziņojumu skaitu (iniciatīvu organizētājiem ir jāsavāc zināms parakstu skaits vismaz septiņās ES dalībvalstīs). Tāpēc tas, tieši kādi dati jāsniedz veidlapā, atkarīgs no tā, ko attiecīgā dalībvalsts uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams pārbaudīt paziņojumu par atbalstu.

Ja dzīvojat dalībvalstī, kuras pilsonības jums nav, vai arī ja esat vairāku valstu pilsonis, izvēlieties valsti, kurā pieskaitīs jūsu paziņojumu par atbalstu. Jums jāizvēlas valsts, kas spēs pārbaudīt ziņas, ko esat sniedzis savā paziņojumā par atbalstu. Tātad: tā var būt valsts, kas jums izsniegusi personu apliecinošu dokumentu vai personas identifikācijas numuru, ko esat norādījis, vai valsts, kurā dzīvojat, vai arī valsts (viena no valstīm), kuras pilsonis esat.

Jebkurā gadījumā jums ir tiesības iniciatīvu parakstīt tikai vienreiz.

Prasības, ko izvirza katra valsts, ir atrodamas te.

Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet te.

Parakstīšana uz papīra

Parakstīšana internetā

Īpaši gadījumi

Kas notiek tālāk?

Kad pilsoņu iniciatīvas organizatori ir savākuši pietiekami daudz paziņojumu par atbalstu (kopumā miljonu, turklāt vismaz septiņās valstīs ir jāsavāc obligāts minimālais parakstu skaits), organizatori tos iesniegs kompetentajām iestādēm valstī, kur tie savākti. Iestādes paziņojumus pārbaudīs. Kad tas būs izdarīts, iestādes organizatoriem izsniegs sertifikātu, kur būs apliecināts derīgo paziņojumu par atbalstu skaits. Veicot minēto verifikāciju, valsts iestādes pārliecināsies, vai jūsu sniegtie dati ir pareizi.

Datu aizsardzība

Gan iniciatīvas organizatoriem, gan valsts iestādēm ir pienākums datus par jums aizsargāt visos procedūras posmos, un tie nedrīkst šīs ziņas izmantot nekādiem citiem mērķiem.

Sīkākas ziņas par to, kā aizsargās datus par jums, atrodamas te.