Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Kaip pasirašyti iniciatyvą?

Kad galėtumėte pasirašyti Europos piliečių iniciatyvą, turite būti ES pilietis (valstybės narės pilietis) sulaukęs amžiaus, nuo kurio galima balsuoti* Europos Parlamento rinkimuose (18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kur balsuoti galima nuo 16 metų).

Turite užpildyti specialią popierinę arba internetinę (jei organizatoriai šiuo tikslu yra sukūrę interneto svetainę) pritarimo pareiškimo formą, kurią pateikia iniciatyvos organizatoriai. Toliau išsamiau paaiškinta, kaip tai padaryti.

Prieš pasirašydami įsitikinkite, kad formoje nurodyta visa būtina informacija apie iniciatyvą (pavadinimas, aprašymas ir tikslai) bei tai iniciatyvai Komisijos suteiktas registracijos numeris. Jei pageidaujate, galite pasitikrinti, ar iniciatyva užregistruota šioje svetainėje (organizatoriai turi užregistruoti savo iniciatyvą prieš pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus).

* *Nėra būtina, kad piliečiams būtų suteikta teisė balsuoti arba kad jie būtų įtraukti į rinkėjų sąrašus, jie tiesiog turi būti sulaukę reikiamo amžiaus.

Reikalavimai pateikti duomenis

Kokius duomenis turite pateikti pritarimo preiškimo formoje, priklauso nuo to, kurios valstybės narės pilietis esate. Taip yra todėl, kad nacionalinės institucijos atsako už patikrinimą, ar pasirašyti pritarimo pareiškimai galioja, ir kiekvienoje šalyje surinktų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičiaus tvirtinimą (iniciatyvų organizatoriai turi surinkti tam tikrą minimalų parašų skaičių bent 7 ES valstybėse narėse). Todėl prašoma nurodyti tuos duomenis, kokie, valstybių narių manymu, yra būtini siekiant patikrinti pritarimo pareiškimą.

Jei gyvenate vienoje valstybėje narėje, bet esate kitos valstybės narės pilietis arba jei turite kelių valstybių narių pilietybę, jums reikės pasirinkti šalį, kurioje jūsų pritarimo pareiškimas bus įskaičiuojamas. Turėtumėte pasirinkti tą šalį, kurioje būtų galima patikrinti pritarimo pareiškime jūsų pateiktus duomenis: vienais atvejais tai gali būti asmens tapatybės dokumentą išdavusi ar asmens kodą suteikusi šalis, kitais atvejais – jūsų gyvenamoji šalis arba šalis (ar viena iš šalių), kurios pilietybę turite.

Bet kuriuo atveju iniciatyvą galite pasirašyti tik vieną kartą.

Kiekvienos šalies reikalavimus rasite čia.

Daugiau informacijos rasite čia.

Popierinė forma

Internetinė forma

Ypatingi atvejai

Kas vyksta toliau?

Kai piliečių iniciatyvos organizatoriai surinks reikiamą pritarimo pareiškimų skaičių (reikalaujama surinkti bent vieną milijoną iš bent 7 valstybių narių), juos pateiks kiekvienos šalies, kuriose pareiškimai surinkti, kompetentingoms institucijoms, kad šios juos patikrintų. Kai institucijos pareiškimus patikrins, jos organizatoriams išduos patvirtinimą liudijantį dokumentą, kuriame bus nurodytas galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius. Tikrindamos pareiškimus nacionalinės institucijos taip pat tikrins, ar jūsų nurodyti duomenys teisingi.

Duomenų apsauga

Per visą procedūrą tiek iniciatyvos organizatoriai, tiek nacionalinės institucijos jūsų duomenis turi apsaugoti ir negali jų naudoti jokiu kitu tikslu.

Daugiau informacijos apie jūsų duomenų apsaugą rasite čia.