Navigation path

Kezdőlap Kapcsolat Honlaptérkép

A polgári kezdeményezésről

Kezdeményezés keresése

Kezdeményezés szervezése

További információk

  • RSS
Hogyan lehet aláírni egy kezdeményezést?

Aláíró olyan uniós polgár (egy uniós tagország bármely állampolgára) lehet, aki elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort* (a 18 évet, kivéve Ausztriában, ahol 16 év a korhatár).

A kezdeményezés támogatásához papír- vagy elektronikus formátumban ki kell töltenie egy, a támogató nyilatkozatok gyűjtésére szolgáló űrlapot, amelyet a kezdeményezés szervezői bocsátanak az Ön rendelkezésére. (Elektronikus formátumban abban az esetben lehet kitölteni az űrlapot, ha a szervezők létrehoztak egy honlapot e célra.) Az alábbiakban bővebb tájékoztatást talál a támogatás mikéntjéről.

Mielőtt aláírná a kezdeményezést, ellenőrizze, hogy az űrlap tartalmazza-e a kezdeményezéssel kapcsolatos összes szükséges információt (a címet, a leírást, a célokat stb.), valamint a kezdeményezés bizottsági nyilvántartási számát. Egyben ellenőrizheti azt is, hogy megtörtént-e a kezdeményezés nyilvántartásba vétele e honlapon (a szervezőknek nyilvántartásba kell vetetniük a kezdeményezésüket, mielőtt elkezdenék gyűjteni a támogató nyilatkozatokat).

* A korhatár elérése elegendő a részvételi feltétel teljesítéséhez, nem kell választásra jogosultnak lenni vagy választásra előzetesen regisztrálni.

Adatszolgáltatással kapcsolatos feltételek

Az egyes uniós tagállamok más és más adatokra tartanak igényt a támogató nyilatkozatok űrlapján, mivel a tagállami hatóságok maguk ellenőrzik a támogató nyilatkozatokat és állítják ki az egyes tagországokban összegyűjtött érvényes szavazatok számáról szóló igazolást (a szervezőknek legalább 7 tagországban kell meghatározott számú aláírást összegyűjteniük). A kért adatok tehát azt tükrözik, hogy az adott tagország szerint mire van szükség a támogató nyilatkozatok ellenőrzéséhez.

Ha Ön egy bizonyos tagállamban él, de egy másik tagország állampolgára, vagy két vagy több tagországnak is állampolgára, akkor választania kell, hogy melyik tagországban számítsák be a támogató nyilatkozatát. El kell döntenie, melyik ország feladata legyen a támogató nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzése: a helyzettől függően ez lehet az Ön által megadott számú személyi azonosító okmányt kibocsátó tagállam, az Ön lakóhelye szerinti ország, vagy az az ország (vagy azon országok egyike), amely(ek)nek Ön állampolgára.

Ugyanazt a kezdeményezést azonban Ön csak egyszer írhatja alá.

Az egyes országok által szabott feltételeket itt olvashatja.

További információkért kérjük, kattintson ide.

Aláírás papíron

Aláírás a világhálón

Különleges esetek

Mi a következő lépés?

Miután a szervezőknek sikerült összegyűjteniük a szükséges számú nyilatkozatot (összesen 1 milliót, az aláírók száma pedig legalább 7 tagországban eléri a minimálisan szükséges számot), ellenőrzés és igazolás céljából benyújtják azokat minden olyan ország illetékes tagállami hatóságához, amelyben gyűjtést folytattak. A hatóságok az ellenőrzés után igazolást állítanak ki az összegyűjtött érvényes támogató nyilatkozatok számáról a szervezők számára. A tagállami hatóságok ellenőrzik az Ön által megadott adatok helytállóságát.

Adatvédelem

A szervezők és a tagállami hatóságok egyaránt kötelesek az Ön adatait az eljárás egésze során védeni, és más célra nem használhatják fel őket.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne az adatvédelem módjáról, kattinson ide.