Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Conas tacú le tionscnamh?

Chun tacú le tionscnamh saoránach Eorpach, ní mór duit bheith i do shaoránach de chuid an AE (náisiúnaigh ballstáit de chuid an AE) atá sách sean le vótáil* i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (18 seachas san Ostair, áit ar 16 an aois vótála).

Chun é sin a dhéanamh, ní mór duit sainfhoirm ráiteas tacaíochta a chuireann eagraithe an tionscnaimh ar fáil, a líonadh isteach ar pháipéar nó ar líne (má chuir na heagraithe suíomh gréasáin chun na críche sin ar fáil). Féach na míreanna thíos do bhreis eolais faoin tslí chun é sin a dhéanamh.

Sula síneoidh tú, féach go mbeidh an fhaisnéis uile is gá faoin tionscnamh ar an bhfoirm (an teideal, cur síos agus cuspóirí, srl.) chomh maith le cláruimhir an Choimisiúin don tionscnamh sin. Más mian leat, tig leat a sheiceáil ar cláraíodh an tionscnamh ar an suíomh gréasáin seo (tá de cheangal ar eagraithe a dtionscnamh a chlárú sula dtosaíonn siad ar ráitis tacaíochta a bhailiú).

* Ní gá go mbeadh saoránaigh i dteideal vótála nó cláraithe chun vótáil, is leor go mbeidís sách sean.

Riachtanais sonraí

Na sonraí ar gá duit iad a chur ar fáil i d'fhoirm ráiteas tacaíochta , braithfidh siad ar an mballstát AE arb as duit. Sin toisc gurb iad na húdaráis náisiúnta atá freagrach as bailíocht ráitis tacaíochta na sínitheoirí a fhíorú agus as líon na ráiteas tacaíochta a bailíodh i ngach tír a dheimhniú (tá de cheangal ar eagraithe tionscnamh líon áirithe sínithe a bhailiú i 7 mballstát de chuid an AE ar a laghad). Dá bhrí sin, is ionann na sonraí riachtanacha agus an méid is gá chun ráiteas tacaíochta a fhíorú, dar leis na ballstáit.

Má tá cónaí ort i dtír amháin san AE is go bhfuil náisiúntacht tíre eile agat, nó má tá náisiúntacht roinnt ballstát agat, beidh ort an tír a roghnú a ndéanfar do ráiteas tacaíochta a chomhaireamh ina leith. Ba cheart duit an tír sin a roghnú a bheidh in ann na sonraí a thug tú i do ráiteas tacaíochta a fhíorú: ar brath ar an gcás, b'fhéidir gurb í sin an tír a d'eisigh uimhir do (dhoiciméid) aitheantais phearsanta, tír do chónaithe nó tír do náisiúntachta (nó ceann acu).

In aon chás, ní cheadaítear duit ach tionscnamh a shíniú uair amháin.

na riachtanais do gach tír le fáil anseo.

Má tá tuilleadh eolais uait cliceáil anseo.

Tacú ar pháipéar

Tacú ar líne

Cásanna ar leith

Cad a tharlóidh anois?

Ach an líon ráiteas tacaíochta is gá (1 milliún ar fad agus na híostairsigh is gá arna sroicheadh i 7 mballstát AE ar a laghad) a bheith bailithe ag ne heagraithe, cuirfidh siad faoi bhráid na n-údarás inniúil iad i ngach tír inar bhailigh siad iad ionas gur féidir iad a fhiorú. Ach iad a bheith fíoraithe ag na húdaráis, eiseoidh siad teastas chuig na heagraithe a dheimnheoidh líon na ráiteas tacaíochta bailí a bailíodh. Fíorú na n-údarás náisiúnta, sin seiceáil go bhfuil na sonraí a chuir tú ar fáil i gceart.

Cosaint sonraí

Tá ceangala ar eagraithe tionscnaimh agus ar na húdaráis náisiúnta araon do shonraí a chosaint le linn an nós imeachta ar fad agus ní ceadmhach do shonraí a úsáid chunn aon chríche eile.

Do bhreis eolas faoin tslí ina gcosnóar do shonraí, gliogáil anseo.