Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Kansalaisaloitteen allekirjoittaminen

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kuka tahansa EU-kansalainen (jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen), joka on tarpeeksi vanha äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa* (eli vähintään 18-vuotias, paitsi Itävallassa, jossa äänioikeusikä on 16 vuotta).

Allekirjoittajan on täytettävä aloitteen järjestäjien toimittama tuenilmauslomake, joka voi olla paperilomake tai verkkolomake, jos järjestäjät ovat perustaneet aloitetta varten verkkosivuston. Tarkemmat ohjeet annetaan seuraavassa.

Tarkista ennen allekirjoittamista, että tuenilmauslomakkeessa on aloitteesta kaikki vaaditut tiedot (aloitteen nimi, aihe ja tavoitteet) ja Euroopan komissiolta saatu aloitteen rekisteröintinumero. Halutessasi voit tarkistaa tältä sivustolta, onko aloite rekisteröity (järjestäjien on rekisteröitävä aloite ennen kuin tuenilmausten keruu aloitetaan).

* Kansalaisaloitteen allekirjoittajalla ei tarvitse olla äänioikeutta eikä hänen tarvitse olla äänestäjärekisterissä – vain ikärajan tulee täyttyä.

Vaadittavat tiedot

Tuenilmauslomakkeessa annettavat tiedot vaihtelevat sen mukaan, mistä EU-maasta allekirjoittaja on lähtöisin. Tämä johtuu siitä, että kansallisten viranomaisten on tarkistettava tuenilmaukset ja vahvistettava kussakin maassa hyväksyttyjen tuenilmausten määrä (aloitteen järjestäjien on kerättävä tietty määrä tuenilmauksia vähintään seitsemässä EU-maassa). Kukin jäsenvaltio arvioi itse, mitä tietoja se tarvitsee tuenilmausten oikeellisuuden varmistamiseksi.

Allekirjoittajan, joka asuu yhdessä EU-maassa, mutta on toisen EU-maan kansalainen, on valittava maa, jossa hänen tuenilmauksensa lasketaan. Sama koskee allekirjoittajia, joilla on useamman EU-maan kansalaisuus. On syytä valita maa, joka pystyy tarkistamaan tuenilmauksessa annetut tiedot: tapauksesta riippuen tämä voi olla maa, joka on myöntänyt allekirjoittajan ilmoittaman henkilöasiakirjan, hänen asuinmaansa tai maa, jonka kansalainen hän on.

Joka tapauksessa sama henkilö voi allekirjoittaa kunkin aloitteen vain yhden kerran.

Kansalaisaloitteen allekirjoittamista koskevat jäsenvaltiokohtaiset vaatimukset

Tuenilmaus paperilomakkeella

Tuenilmaus verkkolomakkeella

Erikoistapauksia

Seuraavat vaiheet

Kun kansalaisaloitteen järjestäjät ovat keränneet vaadittavan määrän tuenilmauksia (yhteensä 1 miljoona, joista tietyt vähimmäismäärät vähintään 7:ssä eri EU-maassa), ne annetaan kunkin keruumaan toimivaltaisille viranomaisille tarkistettaviksi. Tarkistuksen jälkeen viranomaiset antavat järjestäjille todistuksen, jossa vahvistetaan pätevien tuenilmausten lukumäärä. Tarkistuksen yhteydessä allekirjoittajien antamat tiedot todennetaan.

Tietosuoja

Sekä kansalaisaloitteen järjestäjien että kansallisten viranomaisten edellytetään noudattavan tietosuojalainsäädäntöä koko menettelyn ajan. Allekirjoittajien antamia tietoja ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

Lisätietoja tietosuojasta