Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Kuidas algatusele alla kirjutada?

Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks peate olema ELi kodanik (ELi liikmesriigi kodanik) ning piisavalt vana, et hääletada* Euroopa Parlamendi valimistel (16 eluaastat Austrias ja 18 teistes liikmesriikides).

Selleks peate täitma korraldajate poolt väljastatava toetusavalduse vormi kas paberkandjal või Internetis (juhul kui korraldajad on loonud vastava veebisaidi). Täiendav teave selle kohta, kuidas seda teha, on esitatud allpool.

Enne allakirjutamist kontrollige, et kõnealune vorm sisaldaks kogu vajalikku teavet (algatuse pealkirja, kirjeldust ja eesmärke) ning komisjoni antud algatuse registreerimisnumbrit. Soovi korral saate kontrollida, kas algatus on käesoleval veebisaidil registreeritud (korraldajatelt nõutakse oma algatuse registreerimist enne toetusavalduste kogumisega alustamist).

* Kodanikud ei pea omama konkreetset hääletamisõigust või olema valijaks registreeritud, nad peavad olema lihtsalt piisavalt vanad.

Nõutavad andmed

Toetusavalduse vormil nõutavad andmed sõltuvad liikmesriigist, kust te pärit olete. Seda seepärast, et liikmesriigid vastutavad allakirjutanute toetusavalduste kehtivuse kontrollimise ning igas riigis kogutud kehtivate toetusavalduste arvu tõendamise eest (algatuste korraldajatelt nõutakse teatava arvu allkirjade kogumist vähemalt 7st ELi liikmesriigist). Seega vastab nõutav teave sellele, mida liikmesriigid toetusavalduste tõendamisel vajalikuks peavad.

Juhul kui elate ühes liikmesriigis, kuid olete teise liikmesriigi kodanik või kui teil on mitme liikmesriigi kodakondsus, peate valima riigi, mille puhul teie toetusavaldus arvesse läheb. Peaksite valima riigi, mis oleks võimeline kontrollima teie toetusavalduses esitatud andmeid: sõltuvalt konkreetsest juhtumist võiks see olla riik, mis on väljastanud teie poolt esitatava isikut tõendava dokumendi numbri, teie elukohariik või kodakondsusjärgne riik (või üks kodakondsusjärgsetest riikidest).

Igal juhul tohite algatusele alla kirjutada vaid ühe korra.

Iga riigi puhul kehtivad nõuded leiate siit.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Toetusavaldus paberkandjal

Toetusavaldus Internetis

Erijuhtumid

Mis saab edasi?

Kui kodanikualgatuse korraldajad on saanud kokku vajaliku arvu toetusavaldusi (kokku vähemalt üks miljon ning vajalik miinimumarv vähemalt seitsmes liikmesriigis), esitavad nad need kontrollimiseks kõigis liikmesriikides, kus nad on toetusavaldusi kogunud. Kui ametiasutused on toetusavaldused kontrollinud, väljastavad nad korraldajatele tõendi, milles on märgitud kehtivate kogutud toetusavalduste arv. Riiklikud ametiasutused kontrollivad teie esitatud andmete õigsust.

Andmekaitse

Nii algatuse korraldajad kui ka riiklikud ametiasutused peavad kaitsma teie andmeid kogu menetluse jooksul ning ei saa kasutada neid mis tahes muul eesmärgil.

Lisateabe saamiseks teie andmete kaitse kohta klõpsake siin.