Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Sådan underskriver du et initiativ

For at kunne underskrive et europæisk borgerinitiativ skal du være EU-borger (statsborger i et medlemsland) og have nået den alder, hvor du får valgret* til Europa-Parlamentet (18 år undtagen i Østrig, hvor det er 16 år).

Det gør du ved at udfylde en særlig formular for støttetilkendegivelse, som du får fra initiativtagerne i papirform eller online (hvis initiativtagerne har oprettet et websted til formålet). Læs mere nedenfor om, hvordan du gør.

Inden du skriver under, bør du kontrollere, at formularen indeholder alle de nødvendige oplysninger om initiativet (titel, beskrivelse og målsætninger) samt dets registreringsnummer i Kommissionen. Du kan også kontrollere, om initiativet er blevet registreret her på webstedet (initiativtagerne skal registrere deres initiativ, inden de begynder at indsamle støttetilkendegivelser).

* Man behøver ikke at have valgret eller at være optaget på en valgliste – man skal bare være gammel nok.

Hvilke oplysninger skal du udfylde?

Du skal angive forskellige oplysninger på formularen for støttetilkendegivelse, alt efter hvilket medlemsland du kommer fra. Det er medlemslandenes myndigheder, der kontrollerer, at underskrifterne er gyldige, og attesterer, at der er indsamlet tilstrækkelig mange gyldige underskrifter i hvert land (initiativtagerne skal indsamle et vist antal underskrifter i mindst 7 medlemslande). De oplysninger, der kræves, svarer derfor til, hvad medlemslandene anser for nødvendigt for at kontrollere en støttetilkendegivelse.

Hvis du bor i et andet medlemsland end det, du er statsborger i, eller hvis du er statsborger i flere medlemslande, skal du vælge, hvilket land din støttetilkendegivelse skal medregnes i. Vælg det land, der skal kontrollere dine oplysninger: Det kan være det land, der udstedte det personlige ID-nummer eller ID-dokumentnummer, som du angiver, det land, du er bosiddende i, eller det land (eller et af de lande), du er statsborger i.

Du kan under alle omstændigheder kun underskrive et initiativ én gang.

Her kan du læse om, hvad der gælder for hvert land.

Klik her, hvis du vil vide mere.

Når du underskriver et initiativ på papir

Når du underskriver et initiativ online

Særlige tilfælde

Hvad sker der så?

Når initiativtagerne har indsamlet det nødvendige antal støttetilkendegivelser (én million i alt og et minimumsantal i mindst 7 medlemslande), skal de indgive dem til de kompetente myndigheder i de lande, de har indsamlet dem i, for at få dem kontrolleret. Når myndighederne har kontrolleret støttetilkendegivelserne, udsteder de en attest til initiativtagerne, hvori de angiver, hvor mange gyldige støttetilkendegivelser der er indsamlet. Myndighedernes kontrol indebærer bl.a., at de undersøger, om dine oplysninger er korrekte.

Databeskyttelse

Både initiativtagere og myndigheder skal beskytte dine personoplysninger under hele forløbet og må ikke bruge oplysningerne til andre formål.

Læs mere om, hvordan oplysningerne beskyttes, her.