Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Jak se stát signatářem iniciativy?

Signatářem Evropské občanské iniciativy může být každý občan EU (občan některého ze států EU), který dosáhl věku, jenž jej opravňuje k účasti ve volbách* do Evropského parlamentu (tj. 18 let kromě Rakouska, kde je tento věk stanoven na 16 let).

Je třeba vyplnit zvláštní formulář prohlášení o podpoře, který vám poskytnou organizátoři iniciativy, a to buď na papíře nebo v elektronické podobě (na internetových stránkách iniciativy, pokud ji organizátoři zřídili). Podrobnější informace o postupu najdete v částech, které následují níže.

Nejdříve zkontrolujte, zda formulář prohlášení o podpoře obsahuje všechny náležité informace (název, popis a cíle atp.) a také registrační číslo, které bylo iniciativě přiděleno Evropskou komisí. Na internetových stránkách Komise si pak můžete ověřit, zda byla iniciativa skutečně registrována (registraci musejí organizátoři provést ještě předtím, než začnou sbírat podpisy).

* Občané musí pouze splňovat věkový limit (nemusí být na seznamech voličů).

Požadované údaje

Údaje, jež musí signatář v prohlášení o podpoře iniciativy poskytnout, závisí na tom, ze kterého členského státu pochází. Je to z toho důvodu, že za ověření platnosti a počtu prohlášení o podpoře shromážděných v dané zemi odpovídají orgány daného členského státu (organizátoři musí shromáždit určitý počet podpisů nejméně v 7 členských zemích Unie). Vámi uvedené údaje musí souhlasit s tím, co daný členský stát považuje za nezbytné k ověření prohlášení.

Pokud žijete v jednom členském státě, ale máte občanství jiného členského státu, nebo pokud máte občanství více států, musíte si nejprve vybrat, ve které zemi má být vaše prohlášení o podpoře započítáno. Měli byste vybrat tu zemi, která bude schopna údaje uvedené v prohlášení ověřit: Může jít o zemi, ve které byl vydán doklad totožnosti, jehož číslo jste uvedli v prohlášení, o zemi, kde máte trvalý pobyt nebo o zemi (země), jejíž občanství vám náleží.

Iniciativu smí každý občan podepsat pouze jednou.

Požadavky pro jednotlivé země najdete zde.

Další informace najdete zde.

Prohlášení na papíře

Elektronická prohlášení

Zvláštní případy

jak postupovat dál?

Poté, co organizátoři iniciativy shromáždí požadovaný počet prohlášení o podpoře (celkem jeden milion a příslušný minimální počet alespoň v 7 členských státech), předají je v každém státě, kde je sbírali, příslušným orgánům k ověření. Orgány pak po jejich ověření vydají potvrzení, kterým organizátorům doloží počet platných prohlášení. Při ověřování orgány kontrolují údaje, které signatáři uvedli v prohlášeních o podpoře.

Ochrana údajů

Organizátoři iniciativy i vnitrostátní orgány mají povinnost chránit vaše údaje během celého postupu a nesmí je využít k jiným účelům.

Další informace o tom, jak budou vaše osobní údaje ochráněny, najdete zde.