Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Как да подкрепим инициатива?

За да можете да подкрепите европейска гражданска инициатива трябва да сте гражданин на ЕС (гражданин на страна членка) и да имате право да гласувате * на изборите за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).

За целта трябва да попълните формуляр за изявление за подкрепа, предоставен от организаторите на инициативата, на хартия или онлайн (ако организаторите са предоставили уебсайт за тази цел). Вижте разделите по-долу за повече информация как става това.

Преди да подпишете, проверете дали формулярът включва цялата необходима информация относно инициативата (наслова, описанието, целите и пр.), както и регистрационния номер на тази инициатива в Комисията. Ако желаете, можете да проверите дали инициативата е регистрирана на този уебсайт (изисква се организаторите да регистрират инициативата си, преди да започнат да събират изявления за подкрепа).

* Не е задължително гражданите да имат право или да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.

Изисквани данни

Данните, които трябва да предоставите във вашия формуляр за изявление за подкрепа, зависят от страната членка, на която сте гражданин. Това се дължи на факта, че националните власти отговарят за проверката на валидността на изявленията за подкрепа на поддръжниците и за удостоверяването на броя на валидните изявления за подкрепа, събрани във всяка страна (изисква се организаторите на инициативи да съберат известен брой изявления в поне 7 държави-членки). Затова изискваните данни отговарят на смятаното от страните членки за необходимо, за да проверят дадено изявление за подкрепа.

Ако живеете в една страна членка, но сте гражданин на друга, или ако сте гражданин на няколко страни членки, ще трябва да изберете страната, в която ще бъде преброено изявлението ви за подкрепа. Трябва да изберете страна, която ще може да провери предоставените от вас в изявлението за подкрепа данни - в зависимост от случая това може да е страната, която ви е издала личен идентификационен номер или документ за самоличност, страната, в която пребивавате, или страната (или една от страните), чийто гражданин сте.

Във всеки случай имате право да подкрепите дадена инициатива само веднъж.

Изискванията за всяка страна можете да видите тук.

За повече информация щракнете тук.

Изявление за подкрепа на хартия

Изявление за подкрепа онлайн

Особени случаи

Какво се случва след това?

След като организаторите на гражданската инициатива съберат изисквания брой изявления за подкрепа (общо 1 милион и изисквания минимален брой в поне 7 страни членки), те ще ги изпратят на компетентните власти в страната, в която изявленията са били събрани, за да бъдат проверени. Когато властите проверят изявленията, те ще издадат на организаторите удостоверение, в което е посочен броят на събраните валидни изявления за подкрепа. Проверката от националните власти ще включва и проверка на точността на предоставените от вас данни.

Защита на данните

От организаторите на инициативата и от националните власти се изисква да защитават вашите данни по време на процедурата, като те не могат да използват данните ви за каквито и да било други цели.

За повече информация за защитата на вашите данни щракнете тук.