Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Föreslå ett initiativ

Innan du drar i gång ditt initiativ och samlar in stödförklaringar måste du be kommissionen att registrera initiativförslaget på den här webbplatsen.

Kommissionen kontrollerar då att initiativförslaget uppfyller villkoren för registrering enligt artikel 4 i förordningen om medborgarinitiativet. Du får besked inom två månader.

Du kan inte börja samla in några underskrifter förrän kommissionen har bekräftat att initiativet är registrerat.

Innan du fyller i registreringsformuläret

Kontrollera först

  • vilka förfaranden och villkor som gäller

  • att initiativförslaget gäller en fråga där kommissionen har befogenhet att lägga fram lagförslag

  • att din medborgarkommitté består av minst sju medlemmar som har uppnått rösträttsålder för Europaparlamentsval och kommer från minst sju olika medlemsländer

  • att du har utsett en företrädare och dennes ersättare och att du känner till deras uppgift

  • att du har all information du behöver för att fylla i registreringsformuläret (se exempel)

  • att du känner till vilka skyldigheter i fråga om skydd av personuppgifter du har som organisatör av ett medborgarinitiativ

  • vilka regler som gäller för naminsamling på nätet (om det är aktuellt för dig) – du ansvarar bland annat för ditt eget namninsamlingssystem och måste få det godkänt av den behöriga nationella myndigheten innan du börjar namninsamlingen. Tänk på att du kan be att få systemet godkänt innan du registrerar initiativförslaget. På så sätt kan du börja namninsamlingen på nätet samma dag som kommissionen bekräftar registeringen.

  • Om du har några frågor, kontakta Europa direkt.

Obs: Du har tolv månader på dig att samla in underskrifter. Perioden räknas automatiskt från den dag kommissionen bekräftar att ditt initiativ har registrerats (högst två månader efter din ansökan). Vi råder dig därför att förbereda allt innan du skickar registreringsansökan.

Fundera också på om det finns andra sätt att påverka EU-politiken som kan fungera bättre för din idé.

Obs! Du har 20 timmar på dig att fylla i formuläret.

Tänk på att du som organisatör av ett medborgarinitiativ är ansvarig och kan straffas om du bryter mot förordningen om medborgarinitiativet, t.ex. om du lämnar oriktiga uppgifter eller använder uppgifter i bedrägligt syfte.

Registreringsformulär