Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Pripravite pobudo

Preden začnete z zbiranjem izjav o podpori, morate Komisiji poslati zahtevek za prijavo predlagane pobude na tem spletišču.

Komisija bo preverila, ali predlagana pobuda izpolnjuje pogoje za prijavo iz člena 4 uredbe o državljanski pobudi. Odgovor boste prejeli v dveh mesecih.

Izjave o podpori pobudi lahko začnete zbirati šele po tem, ko Komisija potrdi prijavo pobude.

Preden odprete obrazec za prijavo

Preverite:

  • postopke in pogoje,

  • ali predlagana pobuda zadeva vprašanja, ki so v pristojnosti Komisije,

  • da državljanski odbor sestavlja vsaj sedem članov, ki imajo pravico voliti na volitvah v Evropski parlament in ki prihajajo iz vsaj sedmih držav članic,

  • da ste imenovali predstavnika in njegovega namestnika ter da poznate njune pristojnosti,

  • ali imate vse informacije, ki jih potrebujete pri izpolnjevanju obrazca za prijavo (glej vzorec),

  • da poznate pravila o varstvu osebnih podatkov, ki jih morajo upoštevati organizatorji državljanske pobude,

  • veljavna pravila o spletnem zbiranju izjav o podpori (samo če nameravate izjave zbirati na spletu). Pravila med drugim določajo, da so organizatorji odgovorni za vzpostavitev in delovanje sistema za spletno zbiranje izjav in da morajo pred začetkom zbiranja izjav na spletu najprej od pristojnega nacionalnega organa pridobiti potrdilo o skladnosti. Opozarjamo, da lahko za preverjanje skladnosti sistema zaprosite, preden zaprosite za prijavo državljanske pobude. Izjave o podpori lahko torej začnete na spletu zbirati takoj, ko Komisija prijavi pobudo.

  • Morebitna vprašanja naslovite na brezplačno informacijsko službo Europe Direct.

Opomba: 12-mesečni rok zbiranja izjav o podpori začne teči takoj, ko Komisija potrdi prijavo vaše predlagane pobude (najpozneje dva meseca po prejemu zahtevka). Zato priporočamo, da vsa pripravljalna dela v zvezi z zbiranjem izjav opravite še pred oddajo zahtevka za prijavo pobude.

Svetujemo vam tudi, da razmislite o drugih načinih vplivanja na politiko EU, ki so morebiti ustreznejši za uresničitev vaših ciljev.

Pomembno: za izpolnitev obrazca imate na voljo 20 ur.

Opozarjamo, da boste kot organizator državljanske pobude kazensko odgovarjali v primeru kršitve uredbe o državljanski pobudi, zlasti kar zadeva lažne izjave in nepošteno uporabo podatkov.

Obrazec za prijavo