Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Jak wystąpić z inicjatywą

Przed wystąpieniem z inicjatywą i przystąpieniem do zbierania podpisów muszą się Państwo zwrócić do Komisji o zarejestrowanie proponowanej inicjatywy na tej stronie.

Kiedy przedłożą Państwo zgłoszenie do rejestracji, Komisja sprawdzi, czy proponowana inicjatywa spełnia warunki wymagane do rejestracji przedstawione w art. 4 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej i udzieli odpowiedzi w terminie 2 miesięcy.

Deklaracje poparcia można zacząć zbierać dopiero wówczas, gdy Komisja potwierdzi, że inicjatywa została zarejestrowana.

Przed przejściem do formularza rejestracyjnego

należy sprawdzić:

  • jakie są procedury i warunki

  • czy proponowana inicjatywa dotyczy zagadnień, w odniesieniu do których Komisja posiada uprawnienia do działania

  • czy komitet obywatelski składa się z co najmniej siedmiu członków, którzy osiągnęli wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i którzy mieszkają w przynajmniej siedmiu państwach członkowskich

  • czy zostali wyznaczeni reprezentant i zastępca reprezentanta oraz czy wiedzą Państwo, na czym polega ich rola

  • czy posiadają Państwo wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia formularza (zobacz przykładowy formularz)

  • czy znają Państwo wymogi w zakresie ochrony danych obowiązujące organizatorów inicjatywy obywatelskiej

  • czy znają Państwo mające zastosowanie zasady gromadzenia deklaracji online (tylko w przypadku zbierania deklaracji poparcia przez internet) Oznacza to także, że odpowiadają Państwo za swój system gromadzenia danych online i że przed przystąpieniem do gromadzenia deklaracji online muszą Państwo uzyskać dla niego certyfikat od właściwych organów krajowych. Przypominamy, że mogą Państwo starać się o certyfikację systemu przed zarejestrowaniem proponowanej inicjatywy, dzięki czemu mogą Państwo rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia online od dnia zarejestrowania inicjatywy przez Komisję.

  • Dodatkowe pytania prosimy kierować do Europe Direct.

Uwaga: 12-miesięczny okres zbierania podpisów rozpocznie się automatycznie, gdy tylko Komisja potwierdzi rejestrację proponowanej przez Państwa inicjatywy (maks. 2 miesiące po złożeniu wniosku). Dlatego radzimy zakończyć przygotowanie inicjatywy przed złożeniem wniosku o rejestrację.

Zachęcamy również do rozważenia innych metod wpłynięcia na kształtowanie polityki UE, które mogą być bardziej odpowiednie w przypadku Państwa projektu.

Uwaga: Na wypełnienie formularza mają Państwo 20 godzin.

Proszę pamiętać, że jako organizatorzy inicjatywy obywatelskiej mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności i podlegać w związku z tym sankcjom w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, a zwłaszcza składania nieprawdziwych oświadczeń oraz bezprawnego wykorzystywania danych.

Formularz rejestracyjny