Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Een burgerinitiatief beginnen

Voordat uw initiatief van start gaat en u handtekeningen kunt beginnen te verzamelen, moet u de Commissie vragen uw initiatief op deze site te registreren.

Na ontvangst van het verzoek controleert de Commissie of het door u voorgestelde initiatief voldoet aan de voorwaarden voor registratie van de burgerinitiatiefverordening. U krijgt na uiterlijk twee maanden antwoord.

U mag pas beginnen handtekeningen te verzamelen als de Commissie uw initiatief heeft geregistreerd.

Voordat u het registratieformulier opent,

doet u er goed aan...

  • de procedures en voorwaarden te lezen

  • na te gaan of uw initiatief een zaak betreft waarvoor de Europese Commissie bevoegd is

  • te controleren of uw burgercomité uit minstens 7 leden bestaat, die oud genoeg zijn om aan de Europese verkiezingen mee te doen en die in minstens 7 verschillende EU-landen wonen

  • te controleren of u een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger heeft aangewezen en of u weet welke taken zij hebben

  • zich ervan te vergewissen dat u alle gegevens hebt om het registratieformulier in te vullen (zie modelformulier)

  • zich vertrouwd te maken met de gegevensbeschermingsvoorschriften waaraan u zich als organisator van een burgerinitiatief moet houden

  • zich vertrouwd te maken met de regels voor online-inzameling (alleen als u via internet steunbetuigingsformulieren wilt inzamelen). Dit betekent ook dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen online inzamelingssysteem en dat u dit moet laten certificeren door de bevoegde nationale autoriteit voordat u handtekeningen via internet begint te verzamelen. U kunt uw systeem wel al vóór de registratie van uw voorgestelde burgerinitiatief laten certificeren, zodat u meteen na registratie met het verzamelen van handtekeningen via internet kunt beginnen.

  • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Europe Direct.

Let op: de termijn van 12 maanden voor het inzamelen van steunbetuigingen gaat in zodra de Commissie de registratie van uw voorgestelde burgerinitiatief heeft bevestigd (maximaal 2 maanden na de indiening ervan). Het is dus raadzaam om al bij de indiening van uw registratieverzoek alle voorbereidingen afgerond te hebben.

Vergeet niet dat er ook andere manieren kunnen zijn om de EU te benaderen of te beïnvloeden, die in uw geval misschien geschikter zijn.

Let op! U heeft 20 uur om het formulier in te vullen.

We wijzen u erop dat de organisatoren zich bij overtreding van de burgerinitiatiefverordening en bij fraude met declaraties of gegevens blootstellen aan sancties.

Registratieformulier