Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Ierosināt iniciatīvu

Pirms sākat savu iniciatīvu un atbalsta paziņojumu vākšanu, ir jāprasa, lai Komisija šajā vietnē reģistrē jūsu iniciatīvas priekšlikumu.

Kad būsit iesniedzis savu pieteikumu, Komisija pārbaudīs, vai jūsu ierosinātā iniciatīva atbilst reģistrācijas nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas par pilsoņu iniciatīvu 4. pantā, un divu mēnešu laikā sniegs atbildi.

Jūs nedrīkstat sākt atbalsta paziņojumu vākšanu, kamēr Komisija nav apstiprinājusi reģistrāciju.

Pirms ķeraties pie reģistrācijas veidlapas

Pārbaudiet:

  • attiecīgās procedūras un nosacījumus;

  • to, vai jūsu iniciatīvas priekšlikums attiecas uz jautājumu, kas ietilpst Komisijas kompetencē;

  • vai jūsu pilsoņu komitejā ir vismaz septiņi locekļi, kas ir pietiekami veci, lai balsotu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un kuri ir no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm;

  • vai esat izvirzījuši pārstāvi un viņa vietnieku un vai jūs zināt, kādi ir viņu uzdevumi;

  • vai jums ir visa informācija, kas nepieciešama, lai aizpildītu reģistrācijas veidlapu (skatiet veidlapas paraugu);

  • vai jūs zināt, kādi datu aizsardzības noteikumi jāievēro pilsoņu iniciatīvas rīkotājiem;

  • kādi noteikumi attiecas uz paziņojumu par atbalstu vākšanu tīmeklī (tikai tad, ja vēlaties tos vākt tīmeklī). Piemēram, jūs esat atbildīgi par savu elektronisko vākšanas sistēmu, un jums ir jālūdz kompetentā iestāde pirms atbalsta paziņojumu vākšanas šo sistēmu sertificēt. Ņemiet vērā, ka jūs drīkstat lūgt, lai sistēmu sertificē pirms jūsu ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas. Šādi rīkojoties, jūs, iespējams, varētu sākt paziņojumu par atbalstu vākšanu jau nākamajā dienā pēc tam, kad Komisija iniciatīvu reģistrējusi.

  • Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar dienestu "Europe Direct".

Uzmanību! Atcerieties, ka 12 mēnešus garais atbalsta paziņojumu vākšanas periods sākas automātiski no dienas, kad Komisija ir apstiprinājusi, ka jūsu ierosinātā iniciatīva ir reģistrēta (ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad iesniedzāt pieprasījumu). Tāpēc iesakām pirms reģistrācijas pieprasījuma iesniegšanas pabeigt sagatavošanās darbus.

Aicinām jūs arī apsvērt, vai nav citu jūsu priekšlikumam piemērotāku veidu, kā uzrunāt vai ietekmēt ES.

Svarīgi: Veidlapas aizpildīšanai jūsu rīcībā būs 20 stundas.

Lūdzam ņemt vērā, ka jūs kā pilsoņu iniciatīvas organizatori esat uzņēmušies atbildību un jūs var sodīt par katru pilsoņu iniciatīvas regulas pārkāpumu, jo īpaši par nepatiesiem paziņojumiem vai datu krāpniecisku izmantojumu.

Reģistrācijas veidlapa