Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Pradėti iniciatyvą

Prieš imdamiesi savo iniciatyvos ir pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus turite paprašyti Komisijos įregistruoti jūsų pasiūlytą iniciatyvą šioje interneto svetainėje.

Jums pateikus prašymą, Komisija patikrins, ar jūsų pasiūlyta iniciatyva atitinka Reglamento dėl piliečių iniciatyvos 4 straipsnyje nustatytas registracijos sąlygas, ir atsakys jums per 2 mėnesius.

Kol Komisija nepatvirtino jūsų registracijos, negalite pradėti rinkti pritarimo iniciatyvai pareiškimų.

Ką reikėtų padaryti prieš pradedant pildyti registracijos formą?

Patikrinkite, ar:

  • žinote procedūras ir sąlygas,

  • jūsų pasiūlyta iniciatyva susijusi su klausimu, kuris priklauso Komisijos kompetencijai,

  • jūsų piliečių komitetą sudaro bent septyni nariai, sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, iš bent septynių valstybių narių,

  • paskyrėte atstovą ir jo pavaduotoją ir žinote jų pareigas,

  • turite visą registracijos formai užpildyti būtiną informaciją (žr. pavyzdį).

  • žinote piliečių iniciatyvos organizatoriams taikomus duomenų apsaugos reikalavimus,

  • žinote taikytinas pritarimo pareiškimų rinkimo internetu taisykles (tik tuo atveju, jei pritarimo pareiškimus norėtumėte rinkti internetu). Pagal šias taisykles esate atsakingi už savo internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą ir prieš pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus internetu turite gauti iš kompetentingos nacionalinės institucijos šios sistemos atitikties sertifikatą. Pastaba. Pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties sertifikato galite paprašyti prieš prašydami jūsų pasiūlytą iniciatyvą įregistruoti. Tai gali jums suteikti galimybę pradėti rinkti pritarimo pareiškimus internetu nuo tos dienos, kai Komisija iniciatyvą įregistruos.

  • Jeigu jums kilo klausimų, kreipkitės į tarnybą „Europe Direct“.

Pastaba. Nepamirškite, kad 12 mėnesių pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpis automatiškai prasidės tuomet, kai Komisija patvirtins jūsų pasiūlytos iniciatyvos registraciją (nuo prašymo pateikimo praėjus ne daugiau kaip 2 mėnesiams). Todėl patariame pasiruošti prieš teikiant registracijos prašymą.

Patartina pamąstyti ir apie kitus būdus kreiptis į ES ir daryti įtaką jos politikai, kuriais savo tikslą galbūt galėtumėte pasiekti lengviau.

Svarbu! Formą turite užpildyti per 20 val.

Pastaba. Tuo atveju, jei būtų pažeistas Reglamentas dėl piliečių iniciatyvos, ypač jei būtų pateikti neteisingi pareiškimai arba nesąžiningai naudojami duomenys, kaip piliečių iniciatyvos organizatoriai būsite laikomi atsakingais ir jums gali būti taikomos sankcijos.

Registracijos forma