Navigation path

Kezdőlap Kapcsolat Honlaptérkép

A polgári kezdeményezésről

Kezdeményezés keresése

Kezdeményezés szervezése

További információk

  • RSS
Kezdeményezés indítása

Mielőtt polgári kezdeményezést indítana és támogató nyilatkozatok gyűjtésébe kezdene, meg kell kérnie a Bizottságot, hogy e honlapon nyilvántartásba vegye a javasolt kezdeményezést.

A kérelem benyújtását követően a Bizottság ellenőrzi, hogy a javasolt kezdeményezés megfelel-e a polgári kezdeményezésről szóló rendelet 4. cikkében rögzített nyilvántartásba vételi feltételeknek, majd két hónapon belül válaszol.

A támogató nyilatkozatok gyűjtése mindaddig nem kezdhető el, amíg a Bizottság vissza nem igazolja, hogy nyilvántartásba vette a kezdeményezést.

A nyilvántartásba vételi űrlap kitöltése előtt

ellenőrizze, hogy:

  • melyek a vonatkozó eljárások és feltételek,

  • a javasolt kezdeményezés a Bizottság hatáskörébe tartozó kérdést érint-e,

  • az Önök által felállított polgári bizottság tagjai (akiknek legalább heten kell lenniük) elérték-e az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort, és a lakóhelyük legalább hét különböző tagállamban van-e,

  • a bizottság kijelölt-e a tagjai közül egy képviselőt és egy helyettest, és hogy minden bizottsági tag tisztában van-e a képviselő és a helyettes képviselő szerepével,

  • rendelkezésre áll-e a nyilvántartásba vételi űrlap kitöltéséhez szükséges összes információ (ld. űrlapminta).

  • Önök mindannyian tisztában vannak-e a polgári kezdeményezések szervezőire vonatkozó adatvédelmi kötelezettségekkel,

  • teljesülnek-e az online gyűjtési rendszerre vonatkozó szabályok (csak abban az esetben, ha Önök a világhálón is kívánnak támogató nyilatkozatokat gyűjteni). Ez azt jelenti, hogy Önök felelősséggel tartoznak saját online gyűjtési rendszerükért, és az online gyűjtés megkezdése előtt a rendszer megfelelőségének igazolását kell kérniük az illetékes tagállami hatóságtól. Ne feledje, hogy Önök már a javasolt kezdeményezés nyilvántartásba vétele előtt kérhetik az online gyűjtési rendszer igazolását, így a megfelelőségi igazolás birtokában már azon a napon megkezdhetik gyűjteni a világhálón a támogató nyilatkozatokat, amikor a Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést.

  • Ha kérdése van, forduljon bizalommal a Europe Direct ügyfélszolgálati központ munkatársaihoz.

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a 12 hónapig tartó gyűjtési időszak automatikusan kezdetét veszi azon a napon (a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása után legkésőbb két hónappal), amikor a Bizottság visszaigazolja, hogy nyilvántartásba vette az Önök által javasolt polgári kezdeményezést. Ezért tanácsos a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával várni addig, amíg be nem fejeződtek az előkészületek.

Érdemes azon is elgondolkodnia, nincs-e olyan alternatív módja az EU megkeresésének és befolyásolásának, amely az Önök kérése szempontjából célravezetőbb lenne.

Fontos tudnivaló: 20 óra áll majd rendelkezésére az űrlap kitöltésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a polgári kezdeményezés szervezőiként a polgári kezdeményezésről szóló rendelet megsértéséért – különösen hamis nyilatkozatok tétele és az adatok csalárd felhasználása esetén – Önök felelősségre vonhatók és szankciókkal sújthatók.

Nyilvántartásba vételi űrlap