Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Pokretanje inicijative

Prije pokretanja inicijative i prikupljanja izjava o potpori morate od Komisije zatražiti da na ovoj stranici registrira predloženu inicijativu.

Nakon što ste podnijeli zahtjev Komisija će provjeriti ispunjava li predložena inicijativa uvjete za registraciju iz članka 4. Uredbe o građanskoj inicijativi i odgovoriti u roku od 2 mjeseca.

Ne možete započeti s prikupljanjem izjava o potpori sve dok Komisija ne potvrdi registraciju.

Prije nego što pristupite obrascu za registraciju

Provjerite:

  • postupke i uvjete,

  • odnosi li se predložena inicijativa na područje u kojem je Komisija ovlaštena djelovati,

  • je li vaš građanski odbor sastavljen od najmanje sedam članova koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasati na izborima za Europski parlament i da dolaze iz najmanje sedam država članica,

  • jeste li odredili predstavnika i njegova/njezina zamjenika i jeste li upoznati s njegovom/njezinom ulogom,

  • imate li sve informacije potrebne za ispunjavanje obrasca za registraciju (pogledajte primjerak),

  • jeste li upoznati s obvezama povezanima sa zaštitom podataka koje se primjenjuju na organizatore građanske inicijative,

  • primjenjiva pravila za internetsko prikupljanje (samo ako želite izjave prikupljati internetom). Pravilima je određeno da su organizatori odgovorni za sustav internetskog prikupljanja i da ga moraju potvrditi kod nadležnog nacionalnog tijela prije početka internetskog prikupljanja. Potvrđivanje sustava možete zatražiti prije registracije predložene inicijative. Na taj način možete započeti s internetskim prikupljanjem od dana kada Komisija registrira inicijativu.

  • Ako imate pitanja, obratite se službi Europe Direct.

Napomena: vodite računa o tome da razdoblje od 12 mjeseci počinje automatski teći od trenutka kada Komisija potvrdi registriraciju predložene inicijative (najviše 2 mjeseca od zahtjeva). Stoga vam savjetujemo da pripremne radnje povezane s prikupljanjem izjava završite prije podnošenja zahtjeva za registraciju.

Razmislite i o drugim načinima pristupa EU-u ili utjecaja na politike EU-a koji su možda primjereniji za postizanje vaših ciljeva.

Važno: za ispunjavanje obrasca imate 20 sati.

Upozoravamo da ste kao organizator građanske inicijative odgovorni i podliježete odgovarajućim kaznama za kršenje Uredbe o građanskoj inicijativi, a posebno za lažne izjave ili neovlaštene upotrebe podataka.

Obrazac za registraciju