Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Tee kansalaisaloite

Ennen kuin kansalaisaloitemenettely käynnistetään ja tuenilmauksia aletaan kerätä, komissiota on pyydettävä rekisteröimään aloite-ehdotus tällä sivustolla.

Rekisteröintipyynnön saatuaan komissio tarkistaa, täyttääkö ehdotus kansalaisaloiteasetuksen 4 artiklassa säädetyt rekisteröintiehdot, ja vastaa pyyntöön 2 kuukauden kuluessa.

Aloitteelle ei voi alkaa kerätä tuenilmauksia ennen kuin komissio on vahvistanut rekisteröinnin.

Ennen rekisteröintilomakkeen avaamista

Toimi seuraavasti:

  • perehdy menettelyn vaiheisiin ja ehtoihin

  • varmista, että komissiolla on toimivaltuudet tehdä säädösehdotuksia alalla, jota aloite koskee

  • varmista, että kansalaistoimikunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, jotka ovat vähintään 7:n eri EU-maan asukkaita ja ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa

  • varmista, että kansalaistoimikunnalle on nimetty edustaja ja varaedustaja ja että toimikunta on tietoinen heidän tehtävistään

  • varmista, että kaikki tiedot, joita rekisteröintilomakkeessa kysytään, ovat saatavillasi (ks. lomakemalli)

  • perehdy kansalaisaloitteen järjestäjien tietosuojavelvoitteisiin

  • jos tuenilmauksia kerätään verkossa, perehdy online-keruuta koskeviin sääntöihin. Huomaa, että keruujärjestelmä on järjestäjien vastuulla ja että sille on saatava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen hyväksyntä ennen tuenilmausten keruun aloittamista. Keruujärjestelmälle voi pyytää hyväksyntää jo ennen kuin kansalaisaloite-ehdotus on rekisteröity. Näin tuenilmausten keruu voi alkaa heti, kun komissio on rekisteröinyt aloitteen.

  • Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Europe Direct -palveluun.

Huom. Tuenilmausten 12 kuukauden keruuaika alkaa automaattisesti siitä päivästä, jona komissio vahvistaa aloite-ehdotuksen rekisteröinnin (rekisteröinti on vahvistettava viimeistään 2 kuukauden kuluttua rekisteröintipyynnön toimittamisesta). Näin ollen valmistelut on syytä tehdä loppuun ennen rekisteröintipyynnön lähettämistä.

Kannattaa myös selvittää, millä muilla tavoin EU:n toimintaan voi vaikuttaa. Saattaa olla, että jokin muu keino sopii paremmin asiasi ajamiseen.

Huom! Lomakkeen täyttämiseen voi käyttää enintään 20 tuntia.

On syytä huomata, että jos kansalaisaloiteasetuksen säännöksiä rikotaan, aloitteen järjestäjät voivat joutua vastaamaan vahingoista ja heille voidaan määrätä seuraamuksia. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos järjestäjät ilmoittavat vääriä tietoja tai käyttävät tietoja väärin.

Rekisteröintilomake