Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Käivitage algatus

Enne oma algatuse käivitamist ja toetusavalduste kogumise alustamist peate taotlema komisjonilt teie kavandatud algatuse registreerimist käesoleval veebisaidil.

Kui olete oma taotluse esitanud, kontrollib komisjon, kas teie kavandatud algatus on kooskõlas kodanikualgatust käsitleva määruse artiklis 4 sätestatud registreerimistingimustega ning vastab kahe kuu jooksul.

Te ei saa alustada oma algatusele toetusavalduste kogumist enne, kui komisjon on teie registreeringu kinnitanud.

Enne registreerimisvormi täitma asumist

Kontrollige:

  • menetlusi ja tingimusi;

  • kas teie kavandatud algatus käsitleb küsimust, mille puhul komisjonil on volitused meetmete võtmiseks;

  • kas teie kodanike komitee koosneb vähemalt seitsmest liikmest, kes on pärit vähemalt seitsmest liikmesriigist ning piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel;

  • kas olete määranud esindaja ja tema asendaja ning olete teadlik nende ülesannetest;

  • kas teil on kogu vajalik teave registreerimisvormi täitmiseks (vt näidisvormi);

  • kas olete teadlik kodanikualgatuse korraldajate suhtes kohaldatavatest andmekaitsega seotud kohustustest;

  • toetusavalduste veebipõhise kogumise eeskirju (üksnes juhul, kui soovite toetusavaldusi koguda Internetis). Vastutate ise oma veebipõhise kogumissüsteemi eest ning enne kui saate alustada toetusavalduste kogumist Internetis, peab pädev riiklik asutus teie süsteemi tõendama. Pange tähele, et võite taotleda oma süsteemi tõendamist enne oma kavandatud algatuse registreerimist, mis võimaldab teil alustada toetusavalduste veebipõhist kogumist alates sellest päevast, mil komisjon teie algatuse registreerib.

  • Kui teil on küsimusi, võtke ühendust teabetalitusega Europe Direct.

NB! Arvestage sellega, et 12-kuuline kogumisperiood algab automaatselt sellest hetkest, mil komisjon kinnitab teie kavandatud algatuse registreerimist (kuni 2 kuud pärast selle taotlemist). Seepärast soovitame teil lõpetada kõik ettevalmistused enne oma registreerimistaotluse esitamist.

Samuti soovitatakse teil kaaluda alternatiivseid viise ELi poole pöördumiseks ja selle poliitikakujundamise mõjutamiseks, mis võivad osutuda teie küsimuse puhul sobivamaks.

Oluline: Teil on vormi täitmiseks aega 20 tundi.

Pange tähele, et kodanikualgatuse korraldajana olete vastutav ning teie suhtes võib kodanikualgatust käsitleva määruse tingimuste rikkumise (eelkõige valeandmete esitamise või väärandmete kasutamise) korral kohaldada karistusi.

Registreerimisvorm