Navigation path

Αρχική σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Βρείτε μια πρωτοβουλία

Διοργάνωση πρωτοβουλίας

Άλλες πληροφορίες

  • RSS
Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία

Προτού ξεκινήσετε την πρωτοβουλία σας και αρχίσετε να συγκεντρώνετε δηλώσεις υποστήριξης, πρέπει να ζητήσετε από την Επιτροπή να καταχωρίσει την πρωτοβουλία που προτείνετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσον η πρωτοβουλία σας πληροί τους όρους καταχώρισης που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών και θα σας απαντήσει εντός δύο μηνών.

Δεν μπορείτε να αρχίσετε να συγκεντρώνετε δηλώσεις υποστήριξης για την πρωτοβουλία σας προτού η καταχώρισή σας εγκριθεί από την Επιτροπή.

Προτού αρχίσετε να συμπληρώνετε το έντυπο καταχώρισης

Ελέγξτε:

  • τις διαδικασίες και προϋποθέσεις

  • για να βεβαιωθείτε ότι η πρωτοβουλία σας αφορά θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής

  • ότι η επιτροπή πολιτών αποτελείται από τουλάχιστον επτά μέλη τα οποία είναι σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και προέρχονται από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη

  • ότι έχετε ορίσει έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή και ότι γνωρίζετε τον ρόλο τους

  • και ότι έχετε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του δελτίου καταχώρισης (βλέπε υπόδειγμα του δελτίου)

  • ότι γνωρίζετε τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που έχουν οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών

  • τους ισχύοντες κανόνες για την επιγραμμική συγκέντρωση (μόνον εφόσον σκοπεύετε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης επιγραμμικά). Μεταξύ άλλων, ότι είστε υπεύθυνοι για το δικό σας επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και ότι πρέπει να λάβετε γι’ αυτό πιστοποίηση από την αρμόδια εθνική αρχή προτού αρχίσετε την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να ζητήσετε την πιστοποίηση του συστήματός σας πριν από την καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σας, γεγονός που σας επιτρέπει να αρχίσετε την επιγραμμική συγκέντρωση από την ημέρα καταχώρισης της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή.

  • Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Europe Direct.

Σημείωση: έχετε υπόψη ότι η δωδεκάμηνη περίοδος συγκέντρωσης αρχίζει αυτόματα από τη στιγμή που η Επιτροπή εγκρίνει την καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σας (2 μήνες το πολύ από την αίτησή σας). Συνεπώς σας συνιστούμε να έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία σας προτού υποβάλετε την αίτηση καταχώρισης.

Σας συνιστούμε επίσης να εξετάσετε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης ή επηρεασμού της ΕΕ που ανταποκρίνονται ενδεχομένως καλύτερα στο αίτημά σας.

Σημαντικό: Θα έχετε 20 ώρες για να συμπληρώσετε το δελτίο.

Σας επισημαίνουμε ότι ως διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών θα υπέχετε ευθύνη και θα υπόκεισθε σε κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών, κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων ή απατηλής χρησιμοποίησης δεδομένων.

Δελτίο καταχώρισης