Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Iværksæt et initiativ

Inden du iværksætter dit initiativ og begynder at indsamle støttetilkendegivelser, skal du bede Kommissionen om at registrere dit initiativforslag her på webstedet.

Kommissionen tjekker først, om dit initiativforslag opfylder betingelserne for registrering ifølge artikel 4 i forordningen om borgerinitiativer, og giver dig svar inden for 2 måneder.

Du kan ikke begynde at indsamle støttetilkendegivelser, før Kommissionen har bekræftet, at initiativet er registreret.

Inden du udfylder registreringsformularen

Kontroller først:

  • hvilke procedurer og betingelser der gælder

  • at dit initiativforslag vedrører et område, hvor Kommissionen har beføjelse til at fremsætte lovforslag

  • at din borgerkomité består af mindst syv medlemmer, som er gamle nok til at have valgret til Europa-Parlamentet, og som kommer fra mindst syv forskellige medlemslande

  • at du har udpeget en repræsentant og dennes stedfortræder, og at du er klar over deres opgaver

  • at du har alle de nødvendige oplysninger for at udfylde registreringsformularen (se eksempel)

  • at du kender til de databeskyttelsesforpligtelser, der gælder for initiativtagere til borgerinitiativer

  • hvilke regler der gælder for onlineindsamling (hvis det er relevant for dig) – du er bl.a. ansvarlig for dit eget onlineindsamlingssystem og skal have det godkendt af den kompetente nationale myndighed, inden du begynder at indsamle underskrifter på nettet. Bemærk, at du kan anmode om at få dit system godkendt, inden du registrerer dit initiativforslag. På den måde kan du begynde onlineindsamlingen, så snart Kommissionen har registreret dit forslag

  • Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Europe Direct.

NB: Du har 12 måneder til at indsamle underskrifter i. Perioden starter automatisk fra den dag, hvor Kommissionen bekræfter registreringen af dit initiativforslag (højst 2 måneder efter din ansøgning). Vi råder dig derfor til at have forberedt alt, inden du indgiver din registreringsanmodning.

Du bør også overveje, om der er andre måder at påvirke EU-politikken på, som passer bedre til din idé.

NB: Du har 20 timer til at udfylde formularen.

Bemærk venligst, at du som initiativtager kan drages til ansvar og blive pålagt sanktioner for overtrædelser af forordningen om borgerinitiativer, særlig for falske erklæringer og svigagtig anvendelse af data.

Registreringsformular