Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Navrhnout iniciativu

Předtím, než začnete organizovat občanskou iniciativu a shromažďovat prohlášení o podpoře, je třeba Evropskou komisi požádat, aby váš návrh iniciativy zaregistrovala na těchto stránkách.

Po obdržení žádosti Komise ověří, zda návrh splňuje kritéria registrace uvedená v článku 4 nařízení o občanské iniciativě, a odpoví do 2 měsíců.

Se shromažďováním prohlášení o podpoře vyčkejte, dokud Komise registraci vámi navrhované iniciativy nepotvrdí.

Před vyplněním registračního formuláře

je nutné:

  • Projít si příslušné postupy a podmínky.

  • Zkontrolovat, zda se váš návrh týká záležitosti, která spadá do kompetence Evropské komise.

  • Zkontrolovat, že váš výbor občanů má nejméně sedm členů z nejméně sedmi členských států, kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

  • Zkontrolovat, že jste jmenovali zástupce a jeho náhradníka a že je jasná jejich úloha.

  • Zkontrolovat, zda máte všechny informace nutné k vyplnění registračního formuláře (viz vzor).

  • Projít si povinnosti ohledně ochrany údajů, které musí organizátoři občanské iniciativy splnit.

  • Projít si pravidla, jimiž se řídí sběr podpisů online (v případě, že se online sběr rozhodnete využívat). Nezapomeňte, že odpovídáte za vámi používaný systém pro shromažďování prohlášení o podpoře a že je třeba jej ještě před započetím sběru podpisů nechat potvrdit (ověřit) příslušným vnitrostátním orgánem. O ověření systému můžete zažádat ještě před registrací vámi navrhované iniciativy – v takovém případě budete po jeho potvrzení moci začít sbírat prohlášení o podpoře ode dne, kdy Komise iniciativu zaregistruje.

  • S dotazy se obracejte na službu Europe Direct.

Upozornění: Nezapomeňte, že 12měsíční lhůta pro sběr podpisů začíná automaticky dnem, kdy Komise iniciativu zaregistruje (Komise má povinnost o registraci rozhodnout do svou měsíců od podání vaší žádosti). Proto vám doporučujeme, abyste veškeré přípravné kroky dokončili před podáním žádosti o registraci iniciativy.

V neposlední řadě je dobré zamyslet se nad tím, zda neexistují vhodnější způsoby, jak oslovit orgány EU a zapojit se do diskuse, které by lépe odpovídaly povaze vaší žádosti.

Důležité:Na vyplnění formuláře máte 20 hodin.

Jako organizátor občanské iniciativy ponesete odpovědnost a mohou se na vás v případě porušení nařízení o občanské iniciativě vztahovat sankce, zejména pokud jde o nepravdivá prohlášení a podvodné používání údajů.

Registrační formulář