Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Започване на инициатива

Преди да дадете старт на вашата инициатива и да започнете да събирате изявления за подкрепа, трябва да поискате Комисията да регистрира предложената от вас инициатива на този сайт.

След изпращането на вашата заявка Комисията ще провери дали предлаганата от вас инициатива отговаря на условията за регистрация, посочени в член 4 от Регламента относно гражданската инициатива и ще ви отговори в рамките на 2 месеца.

Не можете да започнете събиране на изявления за подкрепа на вашата инициатива, докато регистрацията ви не бъде потвърдена от Комисията.

Преди да отворите формуляра за регистрация

Проверете:

  • процедурите и условията

  • дали предложената от вас инициатива се отнася до въпрос, по който Комисията има правомощия да предприема действия

  • дали вашият граждански комитет се състои от поне седем души, които имат право да гласуват на избори за Европейски парламент и са от най-малко седем държави от ЕС

  • дали сте определили представител и негов заместник и сте наясно с тяхната роля

  • дали разполагате с цялата необходима информация за попълване на формуляра за регистрация (вижте образеца на формуляр)

  • дали сте запознати със задълженията за защита на личните данни, важащи за организаторите на гражданска инициатива

  • приложимите правила за събиране на изявления онлайн (само в случай, че искате да събирате изявления онлайн). Това включва факта, че вие носите отговорност за вашата система за събиране на изявления онлайн и че тя трябва да бъде удостоверена от компетентните национални органи, преди да започнете да събирате изявления онлайн. Моля, имайте предвид, че можете да поискате удостоверяване на вашата система преди регистрирането на предложената от вас гражданска инициатива, което може да ви позволи да започнете събирането на изявления за подкрепа онлайн от деня на регистриране на инициативата от Комисията

  • Ако имате въпроси, моля, свържете се с Europe Direct.

Важно:‎ имайте предвид, че 12-месечният период на събиране на изявления ще започне да тече автоматично от момента, в който регистрацията на предложената от вас инициатива бъде потвърдена от Комисията (максимум 2 месеца от подаването на вашата заявка). Затова ви съветваме да приключите подготовката си, преди да изпратите заявката за регистрация.

Съветваме ви също така да обмислите и използването на алтернативни начини за достъп до ЕС или влияние върху него, които може да са по-подходящи за вашето искане.

Важно: Ще разполагате с с 20 часа, за да попълните формуляра.

Моля, имайте предвид, че като организатори на гражданска инициатива ще носите отговорност и ще подлежите на санкции за всяко нарушаване на Регламента относно гражданската инициатива, особено за декларации с невярно съдържание или използване на данни с цел измама.

Формуляр за регистрация